PVM mokėtojų prašymų dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo priėmimas

Paslaugos pavadinimas - PVM mokėtojų prašymų dėl specialaus apmokestinimo momento taikymo priėmimas.

Paslaugos gavėjai - PVM mokėtojai, tiekiantys žemės ūkio produkciją.

Paslaugos apibūdinimas:

PVM mokėtojai, tiekiantys žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas PVM įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas žemės ūkio produkcijos pirkėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra, turi teisę pasirinkti specialią apmokestinamojo momento nustatymo tvarką, pagal kurią prievolė apskaičiuoti PVM už jo tiekiamą žemės ūkio produkciją atsiranda, kai sumokamas atlygis už ją.

Pageidaujantieji taikyti specialų apmokestinimo momentą turi su prašymu išduoti Specialaus apmokestinimo momento taikymo pažymą (FR0546 forma) kreiptis į mokesčių administratorių.    

Specialaus apmokestinimo momento taikymas pagal PVM mokėtojo rašytinį prašymą gali būti atšaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 24 mėnesiams nuo to mokestinio laikotarpio, kurį jis buvo pradėtas taikyti, pradžios.

Paslaugos suteikimo trukmė - 5 darbo dienos, skaičiuojant nuo prašymo ir/ar visų papildomai pateiktų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo pateikimo terminas - Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki numatomos specialaus apmokestinimo momento taikymo pradžios dienoskuri sutampa su PVM mokėtojo kito mokestinio laikotarpio pradžios data.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: Laisvos formos prašymas; - kiti dokumentai, kurių gali pareikalauti mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai: Tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC) telefonais: 1882 arba +370 5 260 5060.

Teisės aktai: