Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Nuo 2019 m. sausio 1 d. buitiniams energijos vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (t. y. fiziniams asmenims, perkantiems energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla), tiekiamoms malkoms ir medienos produktams, skirtiems kūrenimui, vietoj galiojusio standartinio PVM tarifo nustatytas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (PVMĮ 19 str. 3 dalies 5 punktas).
Medienos produktai (įskaitant malkas), skirti kūrenimui, apima prekes, nurodytas Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 4401 pozicijoje: malkinę medieną, turinčią rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių arba panašų pavidalą; medienos skiedras arba smulkinius; pjuvenas, medienos atliekas (išskyrus atliekas, kurias deginti galima tik atliekų deginimo įrenginiuose) ir atraižas, aglomeruotas ir neaglomeruotas ir turinčias rąstgalių, briketų, granulių arba panašų pavidalą ir kitus medienos (spygliuočių ir / ar ne spygliuočių) produktus.
Atliekų, kurias deginti galima tik atliekų deginimo įrenginiuose ir kurių deginti buitiniai vartotojai negali (pvz., susidariusių baldų ar kt. gamyboje ir / ar kurios yra chemiškai ar kitaip apdorotos), tiekimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas. Tačiau miško kirtimo liekanoms tokioms kaip: kelmų antžeminė dalis, nuopjovos, susmulkinta pjūvių mediena, medžių viršūnės, šakos, smulkių medžių stiebai, trako medžių ir krūmų stiebai ir kt., kai jos tiekiamos buitiniams energijos vartotojams, taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.

Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik iš medienos atliekų ir atraižų pagamintų briketų, kurie klasifikuojami KN 4401 pozicijoje, pardavimui. Kitaip tariant, kūrenimui naudojamų briketų, pagamintų ne iš medienos, o iš kitų produktų (pvz., iš grikių lukštų, šiaudų) pardavimas yra apmokestinamas, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą.

Jeigu KN 4401 pozicijoje klasifikuojamos prekės gali būti skirtos tiek kūrenimui, tiek kitoms reikmėms (pvz., ąžuolinių vyno statinių, romo statinių ir pan. rūkymo kaladėlės, pjuvenų briketai ir kt.), išskyrus atliekas, kurias galima deginti tik atliekų deginimo įrenginiuose, tai neatsižvelgiant į prekių naudojimo paskirtį, jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.

Buitiniai energijos vartotojai - fiziniai asmenys, perkantys energiją asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla.

Pagrindiniai PVM tarifo taikymo principai, kai medienos produktų (įskaitant malkas) pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu turėtų būti tokie:

  • kai nurodytas prekes įsigyja juridinis asmuo, taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas;

  • kai šias prekes įsigyja fizinis (ar neidentifikuotas) asmuo, o pardavimas įforminamas tik kasos aparato kvitu, nors toks kvitas kai kuriais atvejais ir gali būti laikomas PVM sąskaita faktūra, lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas nereikalaujant papildomų įrodymų pateikimo;

  • kai nurodytų prekių pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, o pirkėjui (įskaitant fizinį asmenį) paprašius papildomai išduodama PVM sąskaita faktūra, taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.

Tačiau kai pardavėjas nenaudoja kasos aparato ir pardavimai įforminami tik PVM sąskaita faktūra, tai fiziniam asmeniui parduodamiems medienos produktams (įskaitant malkas) lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas tik turint papildomus įrodymus, kitais atvejais nurodytųjų prekių pardavimams (įskaitant atvejus, kai prekės parduotos fiziniams asmenims, nepateikusiems įrodymų / patvirtinimų) taikomas 21 proc. PVM tarifas.

Ne. Šia teise galės pasinaudoti tik PVM mokėtojai juridiniai asmenys, kurių pajamos iš ekonominės veiklos praėjusiais metais neviršijo 300000 eurų, bet tik tie juridiniai asmenys, kurie neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių / paslaugų iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, už kurias privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM PVMĮ 95 str. 2 dalyje nustatyta tvarka.

Fizinių asmenų PVM mokėtojų mokestiniam laikotarpiui šis PVMĮ pakeitimas įtakos neturi. Jie ir toliau taikys kalendorinio pusmečio arba kalendorinio mėnesio mokestinį laikotarpį.

Kai nurodytų prekių pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, jame gali būti išskirtas 9 proc. lengvatinis PVM tarifas, nes pardavimo metu pardavėjui nebuvo galimybės identifikuoti pirkėjo statuso. Tačiau, jeigu pirkėjas (įskaitant fizinį asmenį) vėliau paprašo papildomai išduoti PVM sąskaitą faktūrą, pardavimui turi būti taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas. Todėl pirmiausia kasos kvite neteisingai atspausdinti duomenys taisomi Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu V-255, nurodyta tvarka, tada patikslinti kvito duomenys įrašomi į PVM sąskaitą faktūrą.

Gluosniai, karklai, žilvičiai ir jų produktai kūrenimui (ne pynimui) – klasifikuojami KN 4401 pozicijoje ir jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.
Medžių kankorėžiai (ne dekoratyviniams tikslams) – klasifikuojami KN 1404 pozicijoje ir parduodami, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą.

Granulės / briketai – klasifikuojami pagal dominuojantį komponentą:

  • jeigu dominuoja (daugiau kaip 50 %) mediena, klasifikuojami KN 4401 pozicijoje - jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas;

  • jeigu dominuoja kiti komponentai, tai granulės / briketai klasifikuojami atitinkamai, pagal dominuojančius elementus kitose KN pozicijose – parduodami, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą.

Kai medienos produktų (įskaitant malkas) pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, tačiau papildomai išrašoma PVM sąskaita faktūra (tiek pirkėjo prašymu, tiek pardavėjo iniciatyva), nurodytųjų prekių pardavimui taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas, neatsižvelgiant į pirkėjo - fizinio asmens - pateiktą patvirtinimą.

Jeigu uždegimo pagaliukai ir įkūrimo priemonės yra įmirkytos degiomis medžiagomis (pvz., vašku ar kitais naftos produktais) ar kitaip apdorotos, jos KN 4401 pozicijai nepriskiriamos (skiriamos į KN 3606 poziciją) ir jų pardavimui visais atvejais taikomas standartinis PVM tarifas. 
Jeigu uždegimo pagaliukai tik suskaldyti ir niekuo neapdoroti – jie patenka į KN 4401 poziciją ir jų pardavimui gali būti taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas.

Kai malkų ir / ar medienos produktų, skirtų kūrenimui, pardavimui išrašoma PVM sąskaita faktūra (kasos kvitas neišduodamas), tai parduodamų malkų / medienos produktų 9 proc. lengvatinio PVM tarifo taikymo fiziniams asmenims, kuriems už kietą kurą kompensacijas teikia savivaldybė, kaip ir kitiems fiziniams asmenims, pagrįstumo patvirtinimui būtų tinkamas pirkėjo – fizinio asmens raštiškas patvirtinimas, kad jis perka prekes kaip buitinis vartotojas ir įsigytos prekės bus naudojamos asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla, ar pateiktas kitoks raštiškas įrodymas (pvz. savivaldybės informacija apie tai, kad konkrečiam asmeniui kompensuojamas malkų įsigijimas, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ar pan.).
Jeigu parduodamų malkų ir / ar medienos produktų, skirtų kūrenimui, pardavimas įforminamas kasos aparato kvitu, tačiau pirkėjas – fizinis asmuo prašo, kad jam dėl savivaldybės teikiamos kompensacijos už kietą kurą būtų išrašyta ir PVM sąskaita faktūra, tai lengvatinis 9 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tik tokiu atveju, jeigu pardavėjas, išdavęs kasos aparato kvitą, išrašytų ne PVM sąskaitą faktūrą, o laisvos formos dokumentą, kuriame būtų nurodyta, koks fizinis asmuo, kada, kokį kiekį, už kokią sumą, kokių medienos produktų (įskaitant malkas) pirko ir koks kasos aparato kvitas buvo išduotas (laisvos formos patvirtinimas kartu su kasos aparato kvitu būtų pateikiami savivaldybei kompensacijai gauti).