Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – tai teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.


Subjektai, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau kartu – VMI) atliekantys teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą:

  • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtus teisės aktų projektus vertina Vidaus saugumo skyriaus specialistai;
  • Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) parengtus teisės aktų projektus vertina tam įgalioti, už korupcijos prevenciją ir kontrolę AVMI atsakingi asmenys.

Galiojančius VMI teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertina Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

Teisinis reglamentavimas:
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis:

VMI teisės aktų projektų bei teisės aktų antikorupcinio vertinimo statistinė informacija žr. čia.