Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

 

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas — esamo ir (ar) numatomo teisinio reguliavimo vertinimas antikorupciniu požiūriu ir teisinio reguliavimo trūkumų, galinčių sudaryti prielaidas korupcijai, nustatymas.


Subjektai, atliekantys teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau kartu — VMI):

  • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) parengtus teisės aktų projektus vertina VMI prie FM Vidaus saugumo skyriaus specialistai;
  • Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau — AVMI) parengtus teisės aktų projektus vertina įgalioti AVMI atsakingi asmenys.

 

Galiojančius VMI teisės aktus antikorupciniu požiūriu vertina Specialiųjų tyrimų tarnyba.

 

Teisinis reglamentavimas:
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis:

 

VMI teisės aktų projektų bei teisės aktų antikorupcinio vertinimo statistinė informacija žr. čia.