Už kokias studijas ar profesinį mokymą galiu pasinaudoti lengvata?

Lengvata galite pasinaudoti, jeigu mokėjote įmokas Lietuvos ar užsienio valstybės profesinio mokymo įstaigai / aukštajai mokyklai už: 

  • profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija;
  • formaliojo profesinio mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija;
  • studijas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija.

Pajamų mokesčio lengvata taikoma, neatsižvelgiant į tai, už kelintas studijas ar profesinį mokymą mokėjote.

Naudinga informacija

Laikinas29