Vadovybė

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkė

 

 

Edita Janušienė

Gimė 1967 m. spalio 12 d.
1992 m. baigė Vilniaus universitetą. Specialybė - pramonės planavimas.
1987–1990 m. Šiaulių raj. Finansų skyrius
1990–1999 m. Šiaulių raj. Valstybinė mokesčių inspekcija, vyr. inspektorė
1999–1999 m. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Personalinių įmonių audito skyriaus grupės vadovė
1999–2000 m. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Patikrinimų skyriaus specialistė
2000–2002 m. Finansų ministerija, Mokesčių administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
2002–2007 m. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Iki 2004 m. Mokesčių analizės skyriaus vedėja
Iki 2007 m. Kontrolės departamento direktorė
2007–2013 m. Valstybės kontrolė
Iki 2011 m. 6–ojo Audito departamento direktoriaus pavaduotoja
2013-2017 m. Lietuvos bankas, Vidaus audito skyriaus viršininkė
2014 m. – iki dabar Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė
2017 m. liepos 28 d. paskirta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininke

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas

 

Artūras Klerauskas

Gimė 1969 m. lapkričio 19 d. Trakuose.
1992 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo ekonomisto kvalifikaciją.
1992–1993 m. UAB „Pilies Investicija" komercijos direktorius
1994 m. – Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungoje vyriausiasis specialistas
1995–1997 m. – Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungos įmonės UAB „Kooperacijos didmeninė prekyba" Prekybos grupės direktorius
1997–1999 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Netiesioginių mokesčių skyriaus vyriausiasis valstybinių mokesčių inspektorius
1999 m. kovo mėn. – 1999 liepos mėn. Audito skyriaus vyriausiasis valstybinių mokesčių inspektorius
1999 m. liepos mėn. – 1999 spalio mėn. Mokesčių mokėjimo kontrolės skyriaus vyriausiasis valstybinių mokesčių inspektorius
Iki 2000 m. Patikrinimų skyriaus Audito grupės vadovas
Iki 2003 m. Patikrinimų skyriaus Permokų grąžinimo Kontrolės padalinio vadovas
2003 m. vasario mėn. – 2003 m. spalio mėn. Patikrinimų skyriaus vedėjas
Iki 2004 m. Mokestinių patikrinimų metodikos skyriaus vedėjas
Iki 2007 m. Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojas
Iki 2011 m. Kontrolės departamento direktorius
2011 m. vasario 3 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko pavaduotojas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas

 

Dr. Martynas Endrijaitis

Gimė 1988 m. balandžio 29 d. Vilniuje
2012 m.  baigė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto magistro studijas, specializacija – finansų ir mokesčių teisė,  įteiktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo apdovanojimas.2012 m. ir 2013 m. baigė doktorantūros studijų stažuotes Batthyány Lajos College of Law Széchenyi István University, Vengrija
2015 baigė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantūros studijas, suteiktas daktaro laipsnis, apgintos disertacijos tema „Finansinės apskaitos standartų taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu“
2018 baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto magistro studijas, specializacija – apskaita ir auditas, įteiktas Apskaitos ir audito magistro raudonas diplomas Magna Cum Laude ir Vilniaus universiteto apdovanojimas už nuopelnus mokslui.
2012 m. – 2015 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios Teisės katedros doktorantas
Iki 2017 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios Teisės katedros lektorius
Iki 2020 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios Teisės katedros asistentas
Nuo 2020 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios Teisės katedros docentas, viešųjų finansų teisės vadovėlio bendraautorius
2012 m. – 2013 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus specialistas
Iki 2016 m. Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vyriausias specialistas
2016 m. – 2018 m. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys
2018 m. – 2019 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos Vadovybės vyresnysis patarėjas
Iki 2020 sausio mėn. Vadovybės vyresnysis patarėjas, atliekantis viršininko pavaduotojo funkcijas
Iki 2021 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos laikinai einantis viršininko pavaduotojo pareigas
Nuo 2021 m. kovo 8 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko pavaduotojas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojas

 

Eglė Ramanauskienė

Gimė 1971 m. kovo 26 d.

1996 m.  baigė Kauno technologijų universiteto Elektrotechnikos ir automatikos fakulteto magistro studijas, specializacija – taikomoji elektronika.

2000 m.  baigė Kauno technologijų universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto magistro studijas, specializacija – finansų institucijų vadyba.

1996-1997 m. R. Stadalniko firmos „Du debesėliai“ vyr. finansininkė.

1997-1998 m. UAB „Saketa“ vyr. finansininkė.

1998 m. gegužės mėn. – 1998 m. gruodžio Kauno rajono valstybinės mokesčių inspekcijos vyresnioji mokesčių inspektorė.

iki 2004 m. rugpjūčio mėn. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vyresnioji specialistė.

2002-2010 m. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos fakulteto lektorė.

2004-2008 m.  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos  Kontrolės departamento Atrankos ir paramos auditui skyriaus vyresnioji specialistė

2008-2012 m. Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento Mokesčių konsultavimo skyriaus vedėja

2012-2018 m. Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja.

2018-2021 m. Kontrolės departamento direktorė

Nuo 2021 m. spalio mėn. 29 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko pavaduotoja.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos kancleris

 

 

Dainius Jasiulis

Gimė 1976 m. lapkričio 2 d.

2007 m. baigė Kauno technologijos universiteto Vadybos ir verslo administravimo studijas.

2004 – 2006 m. UAB „AMŽ Baltic“ pardavimų vadovas

2006 – 2007 m. UAB „Makveža“ padalinio vadovas

2007 – 2013 m. UAB „Makveža“ regiono vadovas

2013 – 2014 m. A. Baniulio firma „Protekta“ pardavimo projektų vadovas

2014 – 2020 m. UAB GF Bankas regiono pardavimo ir prekybos palaikymo vadovas

2020 – 2022 m. Luminor bank AS Lietuvos skyrius Šiaulių Panevėžio regiono finansų patarėjų komandų vadovas

Nuo 2022 m. spalio mėn. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos kancleris.