Viešieji pirkimai

GB and Smith programų paketo 360Suite licencijos įsigijimo ir palaikymo viešasis pirkimass

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

Prekių pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. (8 5) 268 7909, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas:  GB and Smith programų paketo 360Suite licencijos įsigijimo ir palaikymo viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: KONKURSO objektas- 360Live licencijos įsigijimas su palaikymu iki 2023-12-31 ir 360Suite mokymai.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.

III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma):

III.1.1. GB and Smith programų paketo 360Suite licencijos įsigijimo ir palaikymo viešasis pirkimas.

III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „BI Spectrum“, įm. k. 302855499.

III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 48723,31 Eur su PVM.

III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  ___.

_________