Viešieji pirkimai

Mokesčių mokėtojų registro priežiūros paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS

 

Paslaugų pirkimai

 

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas: Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Janina Taurienė, tel. (8 5) 219 4286, el. paštas J.Tauriene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 526874).

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Mokesčių mokėtojų registro (MMR) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Mokesčių mokėtojų registro (MMR) priežiūros paslaugos.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTĄ SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, kiek sudaryta pirkimo sutarčių (preliminariųjų sutarčių):

III.1. Pirkimo dalies numeris ir pavadinimas (jei taikoma): Mokesčių mokėtojų registro (MMR) priežiūros paslaugų viešasis pirkimas.

III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „E.Ana“, 124259838.

III.3. Bendra galutinė sutarties vertė eurais (su/be PVM): 100000,00,00 Eur su PVM

III.4. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -