Viešieji pirkimai

Programinės įrangos „Genesys“ konsultantų licencijų ir telefonų su ausinėmis viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Prekių pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Ramunė Rakauskienė, tel. (8 5) 268 7820, el. paštas ramune.rakauskiene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Programinės įrangos „Genesys“ konsultantų licencijų ir telefonų su ausinėmis viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Objekto 1 dalis — 4 (keturios) Genesys Platforminės (apima Platform, Workspace, Infomart, Interactive Insights, HA licencijas) licencijos; 4 (keturios) Genesys įeinančių skambučių vienos darbo vietos licencijos bei jų pristatymas taip pat diegimas UŽSAKOVO adresu — Žalgirio g. 90, Vilniuje.

Objekto 2 dalis — 4 (keturi) SIP stacionarūs telefono aparatai ir 4 (keturios) laidinės ausinės telefonams bei jų pristatymas UŽSAKOVO adresu — Žalgirio g. 90, Vilniuje
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: prekės.

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:
III.1. Pirkimo būdas: Skelbiama apklausa.
III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Viešojo pirkimo vertė.

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų prekių nėra siūloma.

_________