Viešieji pirkimai

Valstybei perduotų transporto priemonių, jų dalių bei detalių pardavimo ir transporto priemonėse įrengtų slėptuvių kontrabandiniams kroviniams gabenti pašalinimo paslaugų teikimo Šiaulių ir Telšių apskrityse viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:

I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752

I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01107 Vilnius

I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Laura Kasikauskienė (Andrijauskaitė), tel. (8 5) 268 7858, el. paštas l.andrijauskaite@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt.

II. PIRKIMO OBJEKTAS:

II.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybei perduotų transporto priemonių, jų dalių bei detalių pardavimo ir transporto priemonėse įrengtų slėptuvių kontrabandiniams kroviniams gabenti pašalinimo paslaugų teikimo Šiaulių ir Telšių apskrityse viešasis pirkimas.

II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybei perduotų lengvųjų, krovininių, motorinių, variklius turinčių, bemotorių, variklių neturinčių transporto priemonių, traktorių, dviračių (triračių), vežimų ir kitų sausumos, vandens, oro transporto priemonių (toliau — transporto priemonės), taip pat transporto priemonių dalių bei detalių pardavimo ir transporto priemonėse įrengtų slėptuvių kontrabandiniams kroviniams gabenti pašalinimo paslaugų teikimas Šiaulių ir Telšių apskrityse.

II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.

III. PIRKIMO BŪDAS IR JO PASIRINKIMO PRIEŽASTYS:

III.1. Pirkimo būdas: atviras konkursas

III.2. Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas: Pirkimo vertė, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamų paslaugų nėra.

_________