Mokesčių naujienos

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau – GPMĮ) 17 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-829 (TAR, 2021-12-30, Nr. 2021-27721; toliau – Įstatymas).

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021 m. gruodžio 31 d. rašte (18.18-31-1Mr) RM-50081.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas