Mokesčių naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 16-2 ir 16-3 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro) patikslinimo priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą

Informuojame, kad 2021-04-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 154, 155, 156 straipsnių ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 162 ir 163 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Priėmus minėtą nutarimą, atitinkamai papildomas Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 162 ir 163 dalių apibendrintas paaiškinimas (komentaras) ir jo 5 punkto 4 pastraipos išdėstomos taip:

<<Komentuojamojo straipsnio taikymo prasme, kapitalo investicijų, kurias atlikus gali būti taikoma lengvata, dydis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-04-28 nutarimu Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 154, 155, 156 straipsnių  ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio 162 ir 163 dalių įgyvendinimo“  patvirtintą tvarką.>>

Platesnė informacija rašte, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2021 m. gegužės 11 d. rašte Nr. (18.10-31-1Mr) R-2097

 

 

Parengė

Teisės departamentas