Mokesčių naujienos

Dėl LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Informuojame, kad 2022 m. spalio 18 dieną buvo priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-339 „Dėl Finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Įsakymo pakeitimas), kuris įsigaliojo nuo 2022 m. spalio 19 dienos.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM

2022 m. lapkričio 17 d. rašte Nr.(18.18-31-1Mr)R-4678.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas