Mokesčių naujienos

Dėl LR pelno mokesčio įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu  Nr. 110, parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 5 straipsnio 3 ir 4 dalių, 12 straipsnio 11 punkto, 16 straipsnio 2 dalies, 17 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 2 dalies, 28 straipsnio, 31 straipsnio 1 dalies, 391 straipsnio 6 dalies ir 58 straipsnio 16 dalies 3 punkto komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus. Komentare (apibendrintame paaiškinime) atlikti techniniai pakeitimai: sąvoka „buhalterinė apskaita“ pakeista į „finansinė apskaita“, sąvoka „invalidas“ pakeista į „neįgalusis“ bei išbrauktos arba patikslintos kitos neaktualios arba netekusios galios nuostatos. Patikslintos komentaro nuostatos aktualios bus, kai nuo 2022 metų gegužės 1 d. įsigalios Buhalterinės apskaitos įstatymo[1] ir susijusių įstatymų pakeitimai, tarp kurių yra Pelno mokesčio įstatymo pakeitimas[2].

Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Mokesčių žinyno kataloge.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-04-07  rašte Nr. (18.10-31-1Mr) RM-12183.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1]  2021m. lapkričio 23 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-680 (toliau – Buhalterinės apskaitos įstatymas)

[2] 2021 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 7, 11, 12, 31, 39-1 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-686 (toliau – Pelno mokesčio įstatymas)