Mokesčių naujienos

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2021 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

Primename, kad pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str.1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose nurodytą nekilnojamąjį daiktą, toliau ‒ nekilnojamasis turtas) pardavimo pajamos neapmokestinamos, jeigu toks nekilnojamasis turtas įsigytas anksčiau negu prieš 10 metų iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Tais atvejais, kai šis turtas parduodamas ar kitokiu būdu perleidžiamas nuosavybėn neišlaikius 10 metų nuo jo įsigijimo, tokio nekilnojamojo turto pardavimo pajamos, gautos 2021 metais, apskaičiuojamos ir deklaruojamos iki 2022 m. gegužės 2 dienos, iki tos pačios dienos turi būti sumokėtas apskaičiuotas pajamų mokestis.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM
2022 m. kovo 15 d. rašte Nr.(18.18-31-1)R-1205.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas