Mokesčių naujienos

Dėl verslo liudijimo išdavimo ir / ar individualios veiklos įregistravimo ukrainiečiams

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2022-03-11 įsigaliojus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymui Nr. 1V-183 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-145 „Dėl nacionalinių vizų, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimo, užsieniečių teisės dirbti Lietuvos Respublikoje ir sveikatos priežiūros paslaugų“ pakeitimo“, ukrainiečiams, pageidaujantiems vykdyti individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą arba įregistravus individualią veiklą pagal pažymą taikant Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnyje nustatytą turinio viršenybės prieš formą principą, taip pat šiuo įstatymu įtvirtintus teisingumo ir protingumo kriterijus nereikalaujama pateikti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris paskelbtas VMI prie FM
2022 m. kovo 17 d. rašte Nr.(18.18-31-1)R-1253.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas