VMI Naujienos

Daugiau nei 15 tūkst. viešojo sektoriaus asmenų jau pateikė turto deklaraciją

Praėjusiais metais Gyventojų (šeimos) turto deklaracijas už 2019 m. pateikė 152 tūkst. tai privalančių padaryti asmenų, iš kurių laiku tai padarė 75 proc.

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad dėl 2020 m. eitų pareigų valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai ir kito viešojo sektoriaus darbuotojai bei jų šeimos nariai turi pateikti duomenis apie priklausantį turtą. Daugiau nei 15 tūkst. gyventojų jau atliko šią pareigą, o apie 137 tūkst. asmenų Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001) Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) užpildyti ir pateikti turi daugiau nei mėnesį laiko – iki gegužės 3 d.

„Kaip ir kasmet, valstybės sektoriaus darbuotojai bei jų šeimos nariai turi ne tik deklaruoti pajamas, bet ir nuosavybės teise priklausantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą, pinigines lėšas, tam tikros vertės gautas ir suteiktas paskolas bei valstybinius popierius, vertingus meno kūrinius ir juvelyrinius dirbinius. Deklaravus turtą papildomų mokestinių prievolių neatsiranda“, - teigia VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė, pažymėdama, kad, patikrinus pateiktų deklaracijų teisingumą, duomenys yra paskelbiami viešai iki spalio 1 d.

VMI primena, jog pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą (GTDĮ) 2020 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą Lietuvoje ir užsienyje deklaruoti privalo seimo paskirti institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovai bei pareigūnai, valstybės politikai ir tarnautojai, valstybės ar savivaldybių įstaigų, įskaitant aukštųjų mokyklų, akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių padalinių, jei akcininkė ar steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovai ir jų pavaduotojai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai. Taip pat teisėjai, notarai, prokurorai, antstoliai ir kiti įstatyme išvardinti asmenys ir jų šeimos nariai.

Konsultacijos mokesčių klausimais ir kitos VMI teikiamos paslaugos vyksta tik nuotoliniu būdu paskambinus numeriu 1882 (+370 5 260 5060)  ar kitais papildomais numeriais, kurie skelbiami VMI interneto svetainėje. Daugiau informacijos apie turto pajamų deklaracijas ir jų pildymo tvarką galite rasti www.vmi.lt > Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu > Turto deklaravimas.