Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl VMI prie FM viršininko 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VA-14 pakeitimo

Informuojame, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. 2, 4, 383 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo nustatyta, kad analogiškos šiuo metu galiojančioms papildomo kredito įstaigų pelno apmokestinimo taisyklės nepertraukiamai taikomos iki 2022 metų pabaigos ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais, buvo priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. VA-29 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VA-14 „Dėl Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos PLN211 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Įsakymu nustatyta, kad Avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracijos PLN211 forma ir jos užpildymo taisyklės, patvirtintos  2020 m. vasario 12 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-14, taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių avansinį papildomą kredito įstaigų pelno mokestį. 

Informacinis pranešimas paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt.

 

 

 

Parengė

Teisės departamentas