VMI Naujienos

VMI 16 tūkst. įmonių asmeniškai informuoja apie pareigą apskaitos dokumentų duomenis teikti SAF-T rinkmenoje

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad dalis įmonių turi būti pasirengusios buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis už 2019 metus teikti standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (SAF-T). Apie tai jos informuojamos pranešimais išmaniojoje mokesčių administravimo sistemoje i.MAS. Duomenis nuotoliniu būdu mokesčių administratoriui paprašius kontrolės veiksmų metu turi būti pasirengę teikti apie 16 tūkst. mokesčių mokėtojų. Tai pelno siekiantys ūkio subjektai, kurie apskaitos registrus sudaro techninėmis priemonėmis ir kurių 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršijo 300 tūkst. eurų. Pareiga teikti duomenis SAF-T formatu už vėlesnius nei 2019 metus šioms įmonėms išliks, jei tikrinamuoju laikotarpiu jų pajamos taip pat viršys 300 tūkst. eurų.

„Standartizuotas buhalterinės apskaitos duomenų teikimo būdas mažins verslo atstovams tenkančią administracinę naštą ir veiklos sąnaudas aiškinantis skirtingomis formomis pateiktus duomenis, papildomai juos detalizuojant. Taip pat tai leis efektyviau apdoroti apskaitos duomenis, tiksliau juos įvertinti, išvengiant skirtingo duomenų interpretavimo ir, žinoma, tokiu būdu mokesčių administratorius siekia trumpesnės kontrolės veiksmų trukmės, taip bus patikrinta didesnė aibė mokesčių mokėtojų“, – sako VMI i.SAF-T projekto vadovė Laura Viešūnienė.

Anot jos, projekto vykdymo metu buvo suburta verslo atstovų darbo grupė, kuri teikė pastabas bei pasiūlymus SAF-T teikimo specifikacijoms, padėjo tobulinti SAF-T teikimo tvarką. „Jau daugiau nei metai yra paskelbta atnaujinta SAF-T teikimo tvarka, sąlygos bei specifikacija, iki šiol mokesčių administratorius aktyviai konsultuoja, jei įmonėms kyla susijusių klausimų“, – teigia Laura Viešūnienė.

VMI primena, kad verslo atstovai, dar neatliekant kontrolės veiksmų, pasitikrinti savo parengtas SAF-T rinkmenas gali nuo 2019 metų gegužės, kuomet buvo atverta Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio (i.SAF-T) vertinimo aplinka. Jei joje neidentifikuojama itin reikšmingų klaidų, SAF-T rinkmenos tinkamos teikimui.

Pažymėtina, kad teikiant buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje, verslo atstovai turi perduoti tik tuos duomenis, kuriuos kaupia savo buhalterinės apskaitos sistemoje ar sistemose, t. y. vadovaujantis principu „turiu-teikiu“. Atsižvelgus į verslo atstovų siūlymus, formuojant SAF-T rinkmeną, sudaryta galimybė ją skaidyti ir teikti dalimis - pagal teikiamų duomenų pobūdį, laikotarpius, padalinius ar techniškai skaidytą.

Visa su SAF-T susijusi naujausia informacija skelbiama VMI interneto svetainėje, taip pat mokesčių administratoriaus vaizdo kanale. Aktualią informaciją mokesčių klausimais mokesčių mokėtojai gali sužinoti paskambinę Mokesčių informacijos centro specialistams telefonu 1882 ar kitais papildomais telefonų numeriais, VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

 

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

#

Agnė Zelenė

Valstybinė mokesčių inspekcija

 (8 5) 266 8226, 8 687 87 034

[email protected]