VMI Naujienos

VMI: pakeitus Kainodaros taisykles – supaprastinti reikalavimai verslui

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog pakeistos Kainodaros taisyklių[1] nuostatos, kurios leis mokesčių mokėtojams paprasčiau pagrįsti mažos pridėtinės vertės paslaugų kainas ir nebedokumentuoti kontroliuojamųjų vidinių sandorių. Tarp kitų esminių pakeitimų – patikslinta pelno padalijimo metodo taikymo tvarka, įtvirtintos sunkiai nustatomos vertės nematerialiojo turto kainos koregavimo aplinkybės, kai toks turtas perleidžiamas ar įsigyjamas. 

„Grįsdami mažos pridėtinės vertės paslaugų kainų atitikimą ištiestosios rankos principui[2] mokesčių mokėtojai už 2020 m. mokestinį laikotarpį ir vėlesnius galės neieškoti palyginimų ir iškart taikyti 5 proc. dydžio antkainį išlaidų bazei, susijusiai su tokių paslaugų teikimu“, - pakeitimus paaiškina Vaidė Riškutė, VMI Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento vyresnioji patarėja, pažymėdama, kad 5 proc. antkainis negalės būti taikomas, jei analogiškos paslaugos teikiamos asocijuotiems ir nesusijusiems pirkėjams bei galimas patikimas kainų palyginimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad kiti Kainodaros taisyklių reikalavimai paslaugų kainų pagrindimui, jų dokumentavimui išliko nepakitę. Norėdami pasinaudoti supaprastinimu mokesčių mokėtojai turės pagrįsti, jog jų teikiamos ar  gaunamos paslaugos atitinka Kainodaros taisyklėse įtvirtintą mažos pridėtinės vertės paslaugos apibrėžimą.

Kainodaros taisyklės taip pat papildytos nuostata, leidžiančia nerengti pagrindinės ir/ar šalies bylų, kai kontroliuojamieji sandoriai vykdomi tarp Lietuvos įmonių. Šis supaprastinimas galioja rengiant kainodaros dokumentacijas už 2020 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius. Pažymime, kad mokesčių mokėtojų pareiga pagrįsti kainą, laikantis Kainodaros taisyklių reikalavimų, išliks, jei VMI nustatys riziką, jog vidiniai sandoriai sudaromi ir vykdomi nesilaikant ištiestosios rankos principo.

Kainodaros taisyklėse taip pat įteisintos išimtys, susijusios su perleidžiamo (perduodamo) sunkiai nustatomos vertės nematerialaus turto kainos koregavimu. Pakeitimu mokesčių administratoriui numatyta galimybė tokio nematerialiojo turto kainą, buvusią sandorio sudarymo metu (ex ante), koreguoti naudojant informaciją, gautą po tokio sandorio sudarymo (ex post). Mokesčių mokėtojams atitikus Kainodaros taisyklėse apibrėžtas sąlygas ir pateikus atitinkamus įrodymus, toks koregavimas nebūtų atliekamas. Šis pakeitimas bus taikoma sandoriams, sudarytiems po 2020 m. spalio 23 d.

Be to, atsižvelgus į EBPO rekomendacijas dėl pelno padalijimo metodo taikymo, patikslintos tai reglamentuojančios Kainodaros taisyklių nuostatos. Taisyklės papildytos sąlygomis, kurioms esant pelno padalijimo metodo pasirinkimas laikytinas tinkamiausiu. Šis bei kiti su pelno padalijimo metodu susiję techninio pobūdžio patikslinimai įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.

Visą aktualią informaciją šiais ir kitais aktualiais klausimais galima rasti VMI interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi. Konsultacijas telefonu teikia mokesčių specialistai paskambinus bendruoju Mokesčių informacijos telefonu 1882 bei kitais papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI svetainėje.

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

#

Rūta Asadauskaitė

Valstybinė mokesčių inspekcija

+370 620 88383,

[email protected]

 

[1] Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 str. 2 d. įgyvendinimo taisyklės pakeistos 2020 m. spalio 19 d. Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-338

[2] Ištiestosios rankos principas – tai principas, pagal kurį kontroliuojamųjų sandorių kainos, įvertinus visas reikšmingą poveikį kainai turinčias sandorio sąlygas, neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o iš kontroliuojamųjų sandorių uždirbtas pelnas arba gautos pajamos neturi skirtis nuo iš rinkos tikrąją rinkos kaina atlikto sandorio galimo uždirbti pelno (pajamų).