VMI Naujienos

VMI ragina pavėžėjus gautas pajamas deklaruoti atsakingai

2020 m. birželio 11 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) primena, kad 17,2 tūkst. gyventojų, kurie pernai vykdė keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą, tai yra pavėžėjimo veiklą, turi pateikti metines pajamų deklaracijas ir deklaruoti iš šios veiklos gautas pajamas bei sumokėti nuo šių pajamų apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM). Deklaracijas už praėjusius metus jau pateikė beveik pusė pavėžėjų (48 proc.), vis dar laukiama – 8,9 tūkst. deklaracijų. Deklaruoti gautas pajamas ir sumokėti mokesčius šiemet reikia iki liepos 1 d. 

„Deklaraciją būtina pateikti net ir tuo atveju, jei pajamų iš vykdytos veiklos nebuvo gauta, – gyventojų dėmesį atkreipia VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė–Šnirienė. – Taip pat raginame kai kuriuos pavėžėjus nepamiršti pateikti ar patikslinti ankstesnių metų pajamų deklaracijų. Gautų pajamų už 2017 - 2018 metais vykdytą pavėžėjimo veiklą vis dar nedeklaravę beveik 1,5 tūkst. gyventojų. Daugiau nei 400 mokesčių mokėtojų, kurie deklaravo ankstesnių metų pajamas, VMI, gavusi duomenų iš keleivių vežimo organizatorių, tai yra pavėžėjimo platformų, neseniai išsiuntė laiškus su prašymu patikslinti anksčiau pateiktas deklaracijas. Artimiausiu metu tokie laiškai pasieks dar apie 590 pavėžėjų. Šių gyventojų deklaruotos pajamos nesutampa su keleivių vežimo organizatorių pateiktais duomenimis. Taip pat bus siunčiami pranešimai 630 mokesčių mokėtojų, kurie nepateikė deklaracijų ir nedeklaravo iš pavėžėjimo veiklos gautų pajamų. Gyventojams patikslinus ar pateikus deklaracijas ir teisingai sumokėjus mokesčius, valstybės biudžetas pasipildys apie 411 tūkst. eurų".

Primenama, kad nuo šių metų keleivių pavėžėjimo platformos yra įpareigotos mokesčių administratoriui periodiškai teikti duomenis apie jų paslaugomis besinaudojančius gyventojus ir šių už keleivių vežimą lengvaisiais automobiliais gaunamas pajamas. Šių duomenų pagrindu VMI pavėžėjimo veiklą vykdantiems gyventojams suformuos preliminarias pajamų deklaracijas. Numatyta, kad pirmą kartą visi keleivių vežimo organizatoriai duomenis apie jų paslaugomis besinaudojančius gyventojus turės pateikti iki šių metų liepos 20 d., už 2020 m. I pusm. laikotarpį, už kiekvieną mėnesį atskirai. Vėliau tokią informaciją jie turės teikti kas mėnesį. 

VMI duomenimis, gyventojų, vykdančių su pavėžėjimu susijusią veiklą, skaičius kasmet auga. Pernai šią veiklą vykdė 17,2 tūkst. gyventojų. 2018 metais tokių gyventojų buvo apie 13 tūkst., iš jų 10,6 tūkst. gyventojų deklaravo 11,7 mln. eurų apmokestinamųjų pajamų bei 1,8 mln. eurų GPM. 2017 metais – šią veiklą vykdė 7,1 tūkst. gyventojų, iš jų 6,2 tūkst. gyventojų deklaravo apie 5,8 mln. eurų apmokestinamųjų pajamų ir 0,3 mln. eurų GPM.

Pažymėtina, kad pavėžėjimo veikla vykdoma įregistravus individualią veiklą pagal pažymą „Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas", kuri yra įtraukta į COVID-19 paveiktų ekonominių veiklų sąrašą (sąrašą rasite čia). Ją vykdantiems savarankiškai dirbantiems gyventojams automatiškai, be papildomo prašymo taikomos mokestinės pagalbos priemonės – per ekstremaliąją situaciją ir 2 mėnesius po jos nebus skaičiuojami delspinigiai ir pradedamas mokesčių išieškojimas.

Savarankiškai aktualią informaciją, paaiškinimus, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt ir VMI vaizdo kanale. Išsami informacija apie pajamų deklaravimą pasiekiama adresu https://www.vmi.lt/cms/deklaravimas-uz-2019-m. Aktuali informacija skelbiama ir oficialiame VMI socialinio tinklo „Facebook" puslapyje:

www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija. Jei pildant deklaraciją e. būdu gyventojams kyla klausimų, pasikonsultuoti jie gali ne tik paskambinę 1882, bet ir kitais papildomais telefonų numeriais, kurie skelbiami VMI interneto svetainėje. 

 

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:

#

Agnė Zelenė

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

tel.: +370 266 8226, +370 687 87034; el. p. agne.zelene@vmi.lt

#