Atsižvelgdami į mokesčių mokėtojų prašymus bei siekdami, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai, atsakingi už Vokietijos Federacinės Respublikos mokesčių administratoriaus parengtos pažymos Bescheinigung EU/EWR formų tvirtinimą,  vadovautųsi tais pačiais principais, rekomenduojame pažymos ES/EEE formos dalį „Užsienio šalies mokesčių administratoriaus patvirtinimas“ tvirtinti ir už einamąjį mokestinį laikotarpį (t. y. šiuo metu už 2022 metus).          

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-01-20 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) RM-1902.

 

 Informaciją parengė

 Teisės departamentas