Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Mokesčių žinyno naujienos

Registracijos numeris KM2515

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo to, ar patyrė neigiamas pasekmes dėl COVID-19, susidūrę su finansiniais sunkumais ir negalintys laiku sumokėti paskirtų administracinių baudų (AN baudų), gali kreiptis dėl jų mokėjimo išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) pateikiant:

 • prašymą dėl AN baudų atidėjimo arba išdėstymo, kuriame turi nurodyti tikslią AN baudos sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką.
 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283)
 • banko sąskaitų likučiai, pvz., išrašai iš el. bankininkystės prašymo teikimo dienai;
 • dokumentus, kurie įrodytų realias galimybes sumokėti AN baudą, pvz., laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas.

Prašymą dėl AN baudų išdėstymo galima pateikti:

 • per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas > Mokestinės paskolos sutarties sudarymas).

Pateikti prašymą padės VMI interneto svetainėje esantis prašymo pildymo vedlys: https://www.vmi.lt/mokymai/course/view.php?id=98  (tema – Mokestinės paskolos sutarties sudarymas ir keitimas).

Asmenys, neturintys galimybių teikti elektroniniu būdu per Mano VMI, prašymą gali atsiųsti:

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens (ar jo įgalioto atstovo) vardu ir pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu. AN baudos mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatytos baudos sumokėjimo termino dienos.

Prašymas išdėstyti AN baudos mokėjimą gali būti pateiktas tik po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2514

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Patyrusiems neigiamas pasekmes dėl COVID-19 (individualią veiklą, kurį įtraukta į nukentėjusių veiklų sąrašą, vykdantiems ir veiklos nevykdantiems):

Šiuo sudėtingu ne tik gyventojams, bet ir visai valstybei metu, fiziniai asmenys, kurie patyrė neigiamas pasekmes dėl COVID-19, privalomus mokesčius į biudžetą turi mokėti pagal galimybes, o delspinigiai laiku nesumokėjus mokesčių, kurie susidarė ekstremalios situacijos metu ir 2 mėn. po jos atšaukimo, nėra skaičiuojami, taip pat nevykdomi nauji išieškojimo veiksmai. Nurodyta tvarka negalioja administracinių baudų bei vykdomųjų (pvz., teismo) dokumentų prievolėms.

Jei vykdyti mokestines prievoles bus sudėtinga ir ekstremaliai situacijai pasibaigus, tuomet, per 2 mėnesius po ekstremalios situacijos atšaukimo, fizinis asmuo, turintis finansinių sunkumų ir negalintis laiku sumokėti mokesčius, kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo), gali pateikiant:

 • prašymą dėl mokesčių atidėjimo arba išdėstymo, kuriame turi nurodyti tikslią mokesčių sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką.

Papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai prašymą nagrinėjantis VMI darbuotojas jų gali paprašyti individualiai.

Nepatyrusiems neigiamų pasekmių dėl COVID-19 (vykdantiems individualią veiklą, kuri nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą)

Fiziniai asmenys, nepatyrę neigiamo COVID-19 poveikio, privalomus mokėti mokesčius turi sumokėti iki teisės aktuose nustatyto termino, o turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) pateikiant:

 • prašymą dėl mokesčių atidėjimo arba išdėstymo (t. y., Mokestinės paskolos sutarties sudarymo), kuriame turi nurodyti tikslią mokesčių sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką
 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283)
 • banko sąskaitų likučiai, pvz., išrašai iš el. bankininkystės prašymo teikimo dienai;
 • dokumentus, kurie įrodytų realias galimybes sumokėti AN baudą, pvz., laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas
 • duomenis apie pajams ir išlaidas per paskutinius 3 mėnesius (pavyzdinė forma 3 priedas)
 • kreditorių (4 priedas), debitorių sąrašą (5 priedas), jų susidarymo laikotarpį
 • banko sąskaitų išrašus, kasos knygos (jei ji vedama) kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį.

Prašymą dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo galima pateikti:

 • per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas > Mokestinės paskolos sutarties sudarymas).

Pateikti prašymą padės VMI interneto svetainėje esantis prašymo pildymo vedlys: https://www.vmi.lt/mokymai/course/view.php?id=98  (tema – Mokestinės paskolos sutarties sudarymas ir keitimas).

Asmenys, neturintys galimybių teikti elektroniniu būdu per Mano VMI, prašymą gali atsiųsti:

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrę fiziniai asmenys dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo, taip pat gali teikti ir nustatytos (supaprastintos) formos prašymą:

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens (ar jo įgalioto atstovo) vardu ir pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu. Prašymas atidėti arba išdėstyti mokesčio sumokėjimą gali būti teikiamas dar nesuėjus mokesčio sumokėjimo terminui, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino paskutinės dienos.

 

 

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2513

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Patyrusiems neigiamas pasekmes dėl COVID-19 (juridiniams asmenims, kurie automatiškai įtraukti į VMI galimai nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių sąrašą, ir įtrauktiems į galimai nukentėjusių sąrašą pagal atskirą juridinio asmens prašymą).

Šiuo sudėtingu ne tik verslui, bet ir visai valstybei metu,  juridiniai asmenys (įmonės), patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, privalomus mokesčius į biudžetą turi mokėti pagal galimybes, o delspinigiai laiku nesumokėjus mokesčių, kurie susidarė ekstremalios situacijos metu ir 2 mėn. po jos atšaukimo, nėra skaičiuojami, taip pat nevykdomi nauji išieškojimo veiksmai ekstremalios situacijos metu ir 2 mėn. po jos atšaukimo. Nurodyta tvarka negalioja vykdomųjų (pvz., teismo) dokumentų prievolėms.

Jei vykdyti mokestines prievoles bus sudėtinga ir ekstremaliai situacijai pasibaigus, tuomet, per 2 mėnesius po ekstremalios situacijos atšaukimo, juridinis asmuo (įmonė), turintis finansinių sunkumų ir negalintis laiku sumokėti mokesčius, kreiptis dėl mokesčių atidėjimo arba išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo), gali pateikiant:

 • prašymą, kuriame turi nurodyti tikslią mokesčių sumą ir pageidaujamą mokėjimo grafiką. Taip pat, prašyme reikia nurodyti, kaip įmonė nukentėjo nuo COVID-19.

Papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai prašymą nagrinėjantis VMI darbuotojas jų gali paprašyti individualiai.

Nepatyrusiems neigiamų pasekmių dėl COVID-19 (juridiniams asmenims, kurie nėra įtraukti į VMI sudarytą galimai nuo COVID-19 nukentėjusių sąrašą)

Juridiniai asmenys (įmonės), nepatyrę neigiamo COVID-19 poveikio, privalomus mokėti mokesčius turi sumokėti iki teisės aktuose nustatyto termino, o turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) pateikiant:

 • prašymą dėl mokesčių atidėjimo arba išdėstymo (t. y., Mokestinės paskolos sutarties sudarymo), kuriame turi nurodyti tikslią mokesčių sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką.
 • dokumentus: rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus ir / arba kitus dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;
 • einamųjų metų paskutinio ketvirčio ir paskutinių 1 metų finansinę atskaitomybę (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį – paskutinių 2 metų finansinę atskaitomybę), jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;
 • kreditorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, 1 priedas);
 • debitorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, 2 priedas);
 • turimų sutarčių (tarp jų trišalių) su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis, kitomis kredito įstaigomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis dėl gautų kreditų kopijas;
 • informaciją apie juridinio asmens, prašančio išdėstyti arba atidėti mokestinę nepriemoką, suteiktas paskolas juridiniams ir / ar fiziniams asmenims ir šių paskolų sutarčių kopijas;
 • banko sąskaitų išrašus, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį, duomenis apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą prašymo teikimo dieną;
 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283) tuo atveju, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė arba ūkinė bendrija;

Prašymą dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo galima pateikti:

 • per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas > Mokestinės paskolos sutarties sudarymas).

Pateikti prašymą padės VMI interneto svetainėje esantis prašymo pildymo vedlys: https://www.vmi.lt/mokymai/course/view.php?id=98  (tema – Mokestinės paskolos sutarties sudarymas ir keitimas).

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrę juridiniai asmenys (įmonės) dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo, taip pat gali teikti ir nustatytos (supaprastintos) formos prašymą:

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas juridinio asmens atstovo ir pridėta prašymą teikiančio atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu. Prašymas atidėti arba išdėstyti mokesčio sumokėjimą gali būti teikiamas dar nesuėjus mokesčio sumokėjimo terminui, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino paskutinės dienos.


Teisės aktai

Registracijos numeris KM2512

Ši informacija skelbiama:
2020 metais

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) pakeitimą.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 88 straipsnio pakeitimo 2020 m. kovo 17 d. įstatymas Nr. XIII-2812 (toliau — Mokesčių administravimo įstatymas) priimtas siekiant padidinti laikinų finansinių sunkumų turintiems mokesčių mokėtojams galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę, taikant mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimą arba išdėstymą. 

Iki šiol MAĮ numatė galimybę mokesčių mokėtojams atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką ar baudas už administracinius nusižengimus, tačiau mokesčių mokėtojams nebuvo suteikta galimybė atidėti ar išdėstyti išskaičiuoto gyventojo pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą. 

Viena iš pakeitimą paskatinusių priežasčių Lietuvos Respublikoje paskelbta ekstremali situacija dėl koronaviruso (COVID-19). Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, numatant tikslą padėti verslui išsaugoti likvidumą,  pasinaudojant galimybe atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą.  

Todėl šiuo pakeitimu panaikinamas apribojimas (panaikinant MAĮ 88 straipsnio 8 dalį) atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą ir nustatoma, kad nepriemoka gali būti atidėta (išdėstyta) ta pačia tvarka, kaip ir kitų mokesčių mokestinė nepriemoka. Tai leidžia padidinti laikinų finansinių sunkumų turintiems mokesčių mokėtojams galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę, palengvina kitų jų finansinių įsipareigojimų vykdymą ir suteikia galimybę šią mokestinę nepriemoką sumokėti vėliau.

Minėtas Mokesčių administravimo įstatymas įsigaliojo nuo 2020 m. kovo 19 d.

Registracijos numeris KM2509

Ši informacija skelbiama:
Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas, nutraukimas

Nuo 2020-07-01 panaikinamos šios veiklos rūšys:

 • „Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)“;

 • „Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas (įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)“;

 • „Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą) (įeina į EVRK klasę 43.22)“.

Nuo 2020-07-01 tikslinamos šios veiklos rūšys:

     1. Iš veiklos rūšies „Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, būtų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) (įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)“ išbraukiama vaikų priežiūros veikla ir EVRK klasė 88.91);

    2. Iš veiklos rūšies „Ateinančių auklių, neįgalių, kitų asmenų priežiūros veikla (įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)“ išbraukiama ateinančių auklių veikla, paliekant neįgaliųjų, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, priežiūros veiklą, o kitų asmenų priežiūros veikla negali būti vykdoma, teikiant paslaugas nepilnamečiams asmenims;

    3. Veiklos rūšis „Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai (EVRK klasės 43.31–43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)“ pakeičiama į „Pastatų valymo po statybų darbų veiklą (įeina į EVRK klasę 43.39)“;

   4. Veiklos rūšiai „Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas) (EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99“ nustatomas apribojimas vykdyti pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus;

Nuo 2020-07-01 fiksuoto dydžio pajamų mokestis mokamas atskirai už kiekvieną gyvenamosios paskirties objektą (iki 2020-06-30 sumokėjus fiksuoto dydžio pajamų mokestį, įsigyjant gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, nuomojamų gyvenamosios paskirties objektų skaičius nebuvo ribojamas).

Verslo liudijimai minėtoms iš sąrašo nuo 2020-07-01 išbraukiamoms ir keičiamoms veikloms bei gyvenamosios paskirties patalpų nuomos veiklai išduodami ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2020 m. birželio 30 dienos. Nuo 2020-07-01 patikslintoms veiklos rūšims bus išduodami nauji verslo liudijimai.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2507

Ši informacija skelbiama:
PVM klausimais

Seminaro „Nekilnojamojo turto pardavimo bei nuomos paslaugų apmokestinimas PVM“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris (18.2 -31-2 E) RM-17224

Ši informacija skelbiama:
2020 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), papildydama 2020 m. kovo 25 d. parengtą paaiškinimą Nr. 32.42-31-1E) RM-9867 „Dėl suteiktos / gautos paramos Lietuvoje paskelbus valstybinio lygio ekstremalią situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės“, paaiškina:

Europos Komisija, atsižvelgdama į Europos Sąjungos valstybių narių prašymus priėmė sprendimą (ES) 2020/491 neapmokestinti importo muitais ir PVM nuo 2020 m. sausio 30 d. iki 2020 m. liepos 31 d. ir Europos Komisija sprendimu (ES) 2020/1101 šį terminą pratęsė iki spalio 31 d. importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims.

Importo muitais ir PVM neapmokestintas prekes gali importuoti:

1) valstybinės organizacijos – tai valstybės įstaigos, viešosios įstaigos ar kiti nepelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys;

2) paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos. Paramos gavėjo statusas suteikiamas Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams, turintiems minėto įstatymo ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka suteiktą paramos gavėjo statusą;

3) pagalbos tarnybos, kai prekės importuojamos tokių tarnybų poreikiams patenkinti teikiant pagalbą nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims. Pagalbos tarnybų importuojamoms prekėms gali būti taikomas atleidimas nuo importo muitų ir PVM, jeigu jos yra valstybinės arba paramos gavėjo statusą turinčios organizacijos;

4) dėl pirmiau nurodytų asmenų interesų veikiantys asmenys (tiekėjai, pirkimų organizatoriai, prekes dovanojantys subjektai ir pan.).Kai dėl pirmiau nurodytų asmenų interesų veikiantys asmenys (tiekėjai, pirkimų organizatoriai, prekes dovanojantys subjektai ir pan.) perduoda prekes šiems 1-3 punktuose nurodytiems asmenims, toks importuotų prekių (kurios buvo neapmokestintos importo muitais ir PVM) perdavimas (įskaitant atvejus, kai perdavimas atliekamas dėl prekių pardavimo) nelaikomas PVM objektu Lietuvoje - šiuo atveju laikoma, kad prekių disponavimo teisė buvo perduota ne šalies teritorijoje.

Pažymėtina, kad jeigu 1-3 punktuose nurodyti asmenys importuotas prekes, kurios buvo neapmokestintos importo muitais ir PVM, parduoda už atlygį tretiesiems asmenims (įskaitant turintiems paramos gavėjo statusą) ar 4 punkte nurodyti asmenys parduoda prekes ne toms organizacijoms, kurių interesais jos buvo įsigytos, toks prekių pardavimas – PVM objektas Lietuvoje.

VMI prie FM taip pat informuoja, kad Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtas išaiškinimas “Dėl EK sprendimo neapmokestinti paramai skirtų prekių taikymo Lietuvos muitinėje“ yra paskelbtas muitinės interneto svetainėje.

 

 

Tesės departamento direktorė

  

Rasa Virvilienė

Registracijos numeris (32.44-31-3E)-RM-8919

Ši informacija skelbiama:
2020 metai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) pakeitimą.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 88 straipsnio pakeitimo 2020 m. kovo 17 d. įstatymas Nr. XIII-2812 (toliau — Mokesčių administravimo įstatymas) priimtas siekiant padidinti laikinų finansinių sunkumų turintiems mokesčių mokėtojams galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę, taikant mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimą arba išdėstymą. 

Iki šiol MAĮ numatė galimybę mokesčių mokėtojams atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką ar baudas už administracinius nusižengimus, tačiau mokesčių mokėtojams nebuvo suteikta galimybė atidėti ar išdėstyti išskaičiuoto gyventojo pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą. 

Viena iš pakeitimą paskatinusių priežasčių Lietuvos Respublikoje paskelbta ekstremali situacija dėl koronaviruso (COVID-19). Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą, numatant tikslą padėti verslui išsaugoti likvidumą,  pasinaudojant galimybe atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą.  

Todėl šiuo pakeitimu panaikinamas apribojimas (panaikinant MAĮ 88 straipsnio 8 dalį) atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą ir nustatoma, kad nepriemoka gali būti atidėta (išdėstyta) ta pačia tvarka, kaip ir kitų mokesčių mokestinė nepriemoka. Tai leidžia padidinti laikinų finansinių sunkumų turintiems mokesčių mokėtojams galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę, palengvina kitų jų finansinių įsipareigojimų vykdymą ir suteikia galimybę šią mokestinę nepriemoką sumokėti vėliau.

Minėtas Mokesčių administravimo įstatymas įsigaliojo nuo 2020 m. kovo 19 d.

 

 

Teisės departamento direktorė                                                        Rasa Virvilienė

Registracijos numeris (18.10-31-1E) RM-20886

Ši informacija skelbiama:
2018 metai

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gegužės 24 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1187, kurio nuostatos bus taikomos apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 5 straipsnio pakeitimą, lengvatinio 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifo taikymo tikslu, nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio bus sumuojami PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų susijusių vienetų pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai. Atsižvelgiant į tai, daugiau smulkiųjų vienetų galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata, t. y. 2019 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną apmokestinti lengvatiniu 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifu.
Pažymėtina, kad PMĮ 5 straipsnio 2 dalies pakeitimu nustatyta, kad to paties asmens ar jo ir šeimos narių valdomi vienetai, kurių bendras darbuotojų skaičius ir bendros metinės pajamos nesiekia PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytų apribojimų (10 darbuotojų ir 300 000 eurų metinių pajamų), galės taikyti lengvatinį 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifą, neatsižvelgiant į PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytus lengvatinio pelno mokesčio tarifo netaikymo atvejus.
Pavyzdžiui, individualios įmonės X 2019 mokestinių metų pajamos - 150 000 Eur, darbuotojų skaičius - 5. Įmonės X savininko žmonos, kuri yra tos įmonės savininkė, individualios įmonės Y 2019 mokestinių metų pajamos - 100 000 Eur, darbuotojų skaičius - 3. Pagal PMĮ 5 str. pakeitimą, abi individualios įmonės apmokestindamos 2019 metų apmokestinamąjį pelną, galės taikyti lengvatinį pelno mokesčio tarifą, nes šių įmonių bendros pajamos ir darbuotojų skaičius neviršija PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytų apribojimų, t. y. 10 darbuotojų ir 300 000 eurų metinių pajamų.
Pažymėtina, kad iki 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas, pavyzdyje pateiktu atveju, nebūtų taikomas, kadangi yra tenkinamas PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytas atvejis, - individualios įmonės savininkas ar jo šeimos nariai yra ir kitų įmonių savininkai, neatsižvelgiant į tai, kad darbuotojų skaičius ir metinės pajamos nesiekia PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytų apribojimų. Šių individualių įmonių pajamų ir darbuotojų skaičius yra vertinamas atskirai kiekvienoje įmonėje.
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal PMĮ 5 str. 3 dalies pakeitimą, lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai bendras darbuotojų skaičius ir bendros metinės pajamos viršija PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytus apribojimus (10 darbuotojų ir 300 000 eurų metinių pajamų), šiems PMĮ 5 str. 3 dalyje nurodytiems susijusiems vienetams:

 1. individualioms įmonėms, kurių savininkai ar jų šeimos nariai yra ir kitų individualių įmonių savininkai;

 2. individualioms įmonėms, kurių savininkas ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kitame vienete valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

 3. vienetams, kuriuose tas pats dalyvis (akcininkas, narys ar pajininkas) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

 4. vienetams, kuriuose tie patys dalyviai (akcininkai, nariai ar pajininkai) paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kartu valdo daugiau kaip 50 proc., t. y. 50,01 proc. ir daugiau, akcijų (dalių, pajų).

 

Teisės departamento direktorė                                                                                        Rasa Virvilienė

Registracijos numeris KM2503

Ši informacija skelbiama:
Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas

Gyventojas turi perskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį, taikant progresinius mokesčio tarifus, kai:

 1. 2019 m. gautų šių pajamų bendra suma yra didesnė nei 136 344 Eur (120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio suma, taikoma apdraustųjų asmenų 2019 m. valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti):

 • su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų , neįskaitant apskaičiuotų už 2018 m. ar ankstesnius metus;

 • tantjemų ar atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete;

 • autorinių atlyginimų (tik gautų iš darbdavio);

 • mažosios bendrijos (MB) vadovo (ne MB nario) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą MB.

Didesnes nei 136 344 Eur pajamas gavusiam gyventojui atsiranda pareiga deklaruoti metines pajamas ir nuo 136 344 Eur viršijančios tokių pajamų sumos, taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą, sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį. 

Pavyzdys

2019 m. gyventojas iš Lietuvos įmonių gavo:

40 000 Eur darbo užmokestį už 2019 m.;

100 000 Eur tantjemų.

Iš viso: 140000 Eur.

Išmokas išmokėjusios įmonės išskaičiavo 28 000 Eur GPM (20 proc.)

Deklaracijoje pajamų mokestis apskaičiuojamas taip:

136 344 Eur suma (neviršijanti 120 VDU) - taikant 20 proc. GPM tarifą, 27 268,80 Eur;

3 656 Eur (140 000 Eur – 136 344 Eur) suma - taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą. Nuo šios sumos buvo išskaičiuotas 20 proc. pajamų mokestis – 731,20 Eur. Gyventojas nuo 3 656 Eur sumos turi papildomai sumokėti 255,92 Eur (7 proc.)

 

 1. Gautų šių pajamų suma yra didesnė nei 136 344 Eur:

 • autorinių atlyginimų (gautų ne iš darbdavio);

 • honorarų;

 • turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn;

 • turto nuomos;

 • MB vadovo (MB nario) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą MB;

 • kitų pajamų ne iš darbo santykių, išskyrus paminėtas 1 punkte, taip pat pajamas iš paskirstytojo pelno, individualios veiklos pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas.

Pavyzdys

2019 m. gyventojas (MB narys) gavo:

40 000 Eur – už išnuomotą turtą; 

30 000 Eur – už parduotą žemę, neišlaikytą nuosavybėje 10 metų (pajamos perskaičiuotos, atėmus įsigijimo išlaidas);

55 000 Eur - autorinius atlyginimus ne iš darbdavio;

25 000 Eur - už vadovavimą MB.

Iš viso: 150 000 Eur.

Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip:

136 344 Eur (neviršijanti 120 VDU) suma - taikant 15 proc. GPM tarifą, GPM - 20451,60 Eur;

13 656 Eur (150 000 Eur – 136 344 Eur) suma - taikant 20 proc. GPM tarifą, GPM - 2731,20 Eur.

Gyventojas turi deklaruoti pajamas, apskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį.

Registracijos numeris KM2501

Ši informacija skelbiama:
2020 metais

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad 2019 m. gruodžio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 13, 14 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2691 (toliau — Įstatymas Nr. XIII-2691), kuris įsigalioja 2020 m. liepos 1 d., taip pat 2019 m. gruodžio 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo  Nr. IX-2112 103 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2733 (toliau — Įstatymas Nr. XIII-2733), kuris įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d. (Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus).

Esminiai pakeitimai:

1. Įstatymu Nr. XIII-2691 papildžius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 13 straipsnį 29 punktu, įvestas naujas motorinių transporto priemonių registracijos mokestis. MAĮ 14 straipsnis papildytas 61 dalimi, kurioje numatyta, kad motorinių transporto priemonių mokestis pagal MAĮ administruojamas tiek, kiek tai nustatyta Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme (toliau — Įstatymas).

Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 7 straipsnį motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais konsultacijas ir informaciją apie mokestines prievoles mokesčio mokėtojams teikia valstybės įmonė „Regitra". VMI prie FM ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų ministro įgaliota institucija keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija.

2. 2019 m. gruodžio 19 d. priimtu Įstatymu Nr. XIII-2733 pakeista 103 straipsnio 2 dalis, siekiant patobulinti ir paspartinti šiuo metu veikiančio Lietuvos Respublikos hipotekos registro (toliau — Hipotekos registras) veiklos procesus: sukurti elektronines paslaugas įkeitimo sandorio šalims, optimizuoti sąveikas su susijusiais registrais, skatinti naudotis įkeitimo institutu. Atsižvelgiant į tai, bus nustatytas įstatyminis pagrindas valstybės informacinių išteklių optimizavimui: įkeitimai bus registruojami Sutarčių registre (Sutarčių registras bus reorganizuotas ir vadinsis Sandorių ir teisių suvaržymų registru), o hipotekos bus registruojamos reorganizuotame Nekilnojamojo turto registre, nebeliks Hipotekos registro. Todėl pagal Įstatymą Nr. XIII-2733 MAĮ 103 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytais atvejais mokesčių administratorius duomenis apie priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymą, pakeitimą ar pabaigą nedelsdamas, ne vėliau kaip per 24 valandas, pateikia priklausomai nuo įkeisto objekto — Nekilnojamojo turto registrui arba Sutarčių ir teisių suvaržymų registrui ir priverstinė hipoteka (įkeitimas) įregistruojama atitinkamai Nekilnojamojo turto registre arba Sutarčių ir teisių suvaržymų registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka.

Registracijos numeris KM2500

Ši informacija skelbiama:
2020 metais

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 33 ir 36 straipsnio pakeitimus.

MAĮ 33 straipsnio papildymas atliktas, siekiant sudaryti prielaidas efektyviam mokesčių administravimo funkcijų vykdymui, taikant pažangius duomenų apdorojimo procesus ir mokesčių administravimo procedūras keliant į elektroninę erdvę, nustatant, kad mokesčių administratorius, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka priimti automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamus sprendimus. Be to, įtvirtinama mokesčių mokėtojo teisė pareikšti savo požiūrį dėl tokių mokesčių administratoriaus sprendimų ir reikalauti, kad juos peržiūrėtų ir motyvuotus paaiškinimus dėl jų pateiktų ar juos pakeistų tam įgaliotas mokesčių administratoriaus pareigūnas. Kadangi pagal šiuo metu galiojančias MAĮ nuostatas mokesčių mokėtojas turi teisę iš mokesčių administratoriaus gauti visą informaciją, reikalingą jo mokestinėms prievolėms vykdyti, ir dėl jo priimtus sprendimus bei gali apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) sprendimą, pakeitimu užtikrinama tinkama duomenų subjekto teisių bei laisvių ir teisėtų interesų apsauga. 

Siekiant įgyvendinti MAĮ 33 straipsnį, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA-76 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. VA-33 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo" pakeitimo" atlikti pakeitimai Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše (toliau — Aprašas), Aprašą papildant nauju II skyriaus devintu skirsniu „Automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiami sprendimai". Šis skirsnis parengtas atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (95/46/EB) 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės 2017 m. spalio 3 d. Automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo ir profiliavimo pagal Reglamentą 2016/679 gaires (WP 251).

MAĮ 36 straipsnio papildymu, mokesčių mokėtojui suteikiama teisė tvarkyti mokesčių apskaičiavimo teisingumui pagrįsti reikalingus asmens duomenis. Tokia nuostata panaikinama rizika, kad mokesčiams apskaičiuoti reikalingų asmens duomenų tvarkymas gali būti pripažintas neteisėtu, ir užtikrinamos sąlygos mokesčių mokėtojams tinkamai vykdyti savo pareigą teisingai apskaičiuoti mokesčius.

Registracijos numeris KM2499

Ši informacija skelbiama:
Kita

Darbuotojo nauda, gauta iš darbdavio ar su juo susijusio asmens pagal pasirinkimo sandorius, kurie sudaryti nuo 2020 m. vasario 1 d., įsigijus akcijų neatlygintinai ar už lengvatinę kainą, jeigu akcijos įsigyjamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo, priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu šios pajamos gautos ne anksčiau kaip nuo 2023 m. vasario 2 d.

Iki 2023 m. vasario 1 d. pagal pasirinkimo sandorius gautos pajamos, taip pat nuo 2023 m. vasario 2 d. gautos pajamos, įsigijus akcijas anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo, priskiriamos apmokestinamosioms su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2497

Ši informacija skelbiama:
2020 metais

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 401 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1329 4 straipsnį, kuriuo pakeičiamas MAĮ 68 straipsnis.

MAĮ 68 straipsnio pakeitimu, atsižvelgiant į kitų užsienio valstybių mokesčių administratorių praktiką, bendrasis mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas sutrumpinamas nuo einamųjų metų ir 5 praėjusių kalendorinių metų iki einamųjų metų ir 3 praėjusių kalendorinių metų. 

Pažymime, jog einamieji ir praėję 3 kalendoriniai metai yra tik bendrasis mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo senaties terminas. Tačiau naujojoje MAĮ 68 straipsnio 4, 5 bei 6 dalies redakcijoje taip pat numatytos išimtys dėl ilgesnių mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo senaties terminų (einamieji ir 5 arba 10 praėjusių kalendorinių metų).

Einamųjų ir 5 praėjusių kalendorinių metų senaties terminas bus taikomas apskaičiuojant ir (ar) perskaičiuojant mokesčius šiais atvejais:

1) kai apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (išskyrus fizinio asmens mokamo pajamų mokesčio nuo pajamų iš individualios veiklos dalį);

2) kai mokesčių administratorius apskaičiuoja ar perskaičiuoja mokesčių mokėtojo, neatitinkančio minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, mokesčius;

3) kai, remiantis šio Įstatymo 611 straipsniu, mokesčių administratorius mokesčius apskaičiuoja ar perskaičiuoja pagal automatinių informacijos mainų pagrindu gautą informaciją;

4) kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas taikant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalį, taip pat tikrinant Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 7 dalies ir 461 straipsnio taikymo pagrįstumą. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;

5) kai siekiama įrodyti skolų beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti šias skolas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 891 straipsnį, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį, Pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnį. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;

6) kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas teismui pripažinus mokesčio mokėtojo bankrotą tyčiniu;

7) kai pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VIII skyriaus nuostatas daroma ilgalaikio turto, kuris nėra nekilnojamasis turtas, atskaita. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe.

Einamųjų ir 10 praėjusių kalendorinių metų senaties terminas bus taikomas apskaičiuojant ir (ar) perskaičiuojant mokestį šiais atvejais:

1) kai baudžiamojoje byloje būtina nustatyti padarytą žalą valstybei ir nėra pasibaigę Baudžiamajame kodekse nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai;

2) kai pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VIII skyriaus nuostatas daroma nekilnojamojo turto, pripažinto ilgalaikiu turtu, atskaita. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;

3) kai vykdomos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse, Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatyme, Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną arba Daugiašalėje konvencijoje, taip pat kai mokesčių administratorius apskaičiuoja arba perskaičiuoja mokestį. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu šio straipsnio 1 dalyje numatytas terminas galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe.

Detaliai su MAĮ pakeitimų įstatymais galite susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f0db8f07c4a11e8ae2bfd1913d66d57     

TOP 10 skaitomiausių DUK'ų

Šioje skiltyje rasite informaciją apie:

 • duomenų teikimo ir tikslinimo tvarką;

 • gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymo tvarką;

 • PVM klasifikatoriaus kodų naudojimą;

 • elektroninės PVM sąskaitos faktūros paslaugą;

 • preliminarių PVM deklaracijų (FR0600, FR0564) paslaugą;

 • kryžminio sutikrinimo paslaugą.

Registracijos numeris KM1315

Ši informacija skelbiama:
Mokesčio tarifai ir lengvatos

Cigaretės apmokestinamos taikant kombinuotąjį akcizų tarifą. Jį sudaro specifinis elementas – 62,25 Eur už 1 000 cigarečių ir vertybinis elementas – 25 procentai nuo maksimalios mažmeninės kainos. Tačiau kombinuotasis tarifas (t. y. specifinio ir vertybinio elementų suma) turi būti ne mažesnis kaip 102 Eur už 1 000 cigarečių.

Cigarams ir cigarilėms taikomas 42 Eur už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Rūkomajam tabakui taikomas 68,6 Eur už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Galioja iki 2019-02-28

Lyginamoji akcizų tarifų lentelė apdorotam tabakui

Pavyzdys

 

Iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio išgabenta 20 000 vnt. cigarečių, kurioms Lietuvoje panaikintas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Didžiausia mažmeninė vieno pakelio kaina 2,95 Eur. Cigaretės neilgesnės kaip 8 cm, supakuotos po 20 vienetų viename pakelyje. Reikia apskaičiuoti už 20 000 vnt. cigarečių mokėtiną akcizų sumą.

Akcizų suma skaičiuojama taip:

apskaičiuojamas kombinuotasis akcizų tarifas už 1 000 cigarečių:

59 Eur + 1 000 x 25 proc. / 100 x 2,95 Eur / 20 vnt. = 95,875 = 95,88 Eur už 1 tūkst. cigarečių

 

Apskaičiuojama mokėtina akcizų suma:

20 tūkst. cigarečių x 95,88 Eur už 1 tūkst. cigarečių = 1 917,5 = 1 918 Eur

 

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1282

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Galioja iki 2019-10-31

Akcizų įstatymo 4 str. 7 dalyje
numatyta, kad šio straipsnio 1 dalies reikalavimai akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai nesumokėti, gaminti perdirbti, maišyti, laikyti (saugoti) akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje netaikomi gaminant kitose negu Kombinuotosios nomenklatūros 2203–2208 pozicijose klasifikuojamas prekes, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 1,2 procento, o jei tai ne skysti produktai – etilo alkoholis sudaro daugiau kaip 1 procentą jų masės, jeigu joms gali būti taikomos Akcizų įstatymo 27 str. 1 d. 1 ar 3–7 punktų nuostatos.

Tačiau ne vėliau kaip prieš 3 dienas prieš pradėdamas gaminti šias prekes privalo apie tokią gamybą (ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje) informuoti VMI pateikiant tinkamai užpildytą FR0689 formą.

Informavimo tvarka nustatyta VMI prie FM viršininko 2004-04-29 įsakymu Nr. VA-78.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1601

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Akcizų įstatymo 4 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai dar nesumokėti, privalo būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje numatyta, kad šie reikalavimai netaikomi ir laikoma, kad akcizai sumokėti už akcizais apmokestinamas prekes, kurios pagamintos naudojant, perdirbant, maišant vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, tik tuo atveju, jei akcizai už prekes, panaudotas galutinės prekės gamybai, yra sumokėti ir šis mokestis nėra mažesnis už mokestį, kuris turėtų būti sumokėtas už galutinę akcizais apmokestinamą prekę.

Galioja iki 2019-10-31

Asmuo, prieš pradėdamas naudoti, perdirbti ar maišyti vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti, kai po tokių operacijų gaunama galutinė prekė atitinka Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje nustatytas sąlygas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo VMI pateikti tinkamai užpildytą pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą (forma FR0670).

FR0670 forma VMI gali būti pateikta tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu clnt.ais.Cma@vmi.lt). Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą) taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2014-06-06 įsakymu Nr. VA-37.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1371

Ši informacija skelbiama:
Ataskaitos

Akcizų įstatymo 4 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai dar nesumokėti, privalo būti gaminamos, perdirbamos, maišomos, laikomos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.

Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje numatyta, kad šie reikalavimai netaikomi ir laikoma, kad akcizai sumokėti už akcizais apmokestinamas prekes, kurios pagamintos naudojant, perdirbant, maišant vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, tik tuo atveju, jei akcizai už prekes, panaudotas galutinės prekės gamybai, yra sumokėti ir šis mokestis nėra mažesnis už mokestį, kuris turėtų būti sumokėtas už galutinę akcizais apmokestinamą prekę.

Galioja iki 2019-10-31

Prieš pradėdamas naudoti, perdirbti ar maišyti vieną ar kelias akcizais apmokestinamas prekes, už kurias akcizai sumokėti, kai po tokių operacijų gaunama galutinė prekė atitinka Akcizų įstatymo 4 str. 6 dalyje nustatytas sąlygas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas privalo VMI pateikti tinkamai užpildytą pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, naudojimą, perdirbimą, maišymą (FR0670 forma).

FR0670 forma VMI gali būti pateikta tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu clnt.ais.Cma@vmi.lt).

Pranešimo apie akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, maišymą (naudojimą, perdirbimą) taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko 2014-06-06 įsakymu Nr. VA-37.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0178

Ši informacija skelbiama:
Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas (19 str.)

Galioja iki 2018-12-31

Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir / ar smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4 / 5 viso leidinio ploto.

Laikraščių, knygų ir pan. elektroninių versijų prenumerata PVM prasme laikoma elektroninių paslaugų teikimu. Elektroninių paslaugų teikimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas, todėl tokios šalies teritorijoje suteiktos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

Kai sandorį sudaro keletas elementų (nurodytuoju atveju prekė ir paslauga), tai PVM tarifas taikomas pagal tai, dėl kokio objekto (prekės tiekimo ar paslaugos teikimo) sudaromas sandoris. Jei teikiama paslauga neturi atskiro savarankiško tikslo, tačiau padaro prekės tiekimą patrauklesnį vartotojui, tai laikoma, kad įvyko prekės tiekimo sandoris, kuris apmokestinamas taikant prekių tiekimui nustatytą PVM tarifą, ir priešingai – jeigu tiekiama prekė neturi atskiro savarankiško tikslo, o padaro patrauklesnį paslaugų teikimą, tai laikoma, kad įvyko paslaugų teikimo sandoris, kuris apmokestinamas taikant paslaugų teikimui nustatytą PVM tarifą.

Vadinasi, prenumeratos komplektas (spausdinta + elektroninė laikraščio forma) galėtų būti apmokestinamas taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, jeigu klientas neturi galimybės pasirinkti įsigyti paslaugą (elektroninę formą) už atskirą ar papildomą atlygį, o pagrindinis sandorio elementas yra prekių (spausdinto leidinio) tiekimas.

Jei klientui yra galimybė gauti prekę, o paslaugą įsigyti už papildomą atlygį, tai tokia paslauga laikoma savarankiška ir apmokestinama atskirai, neatsižvelgiant į tai, kad nurodoma viena komplekto kaina. Todėl kai tiekiamas prenumeratos komplektas (spausdintas laikraštis ir už papildomą kainą – elektroninė laikraščio forma), tai 9 proc. lengvatinis PVM tarifas taikomas spausdintai laikraščio prenumeratai, o elektroninė laikraščio prenumerata apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0157

Ši informacija skelbiama:
Standartinis 21 proc. PVM tarifas (19 str.)

Laikraščių, knygų ir pan. elektroninių versijų prenumerata PVM prasme laikoma elektroninių paslaugų teikimu. Elektroninių paslaugų teikimui lengvatinis PVM tarifas netaikomas, todėl tokios šalies teritorijoje suteiktos paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

Kai sandorį sudaro keletas elementų (nurodytuoju atveju prekė ir paslauga), tai PVM tarifas taikomas pagal tai, dėl kokio objekto (prekės tiekimo ar paslaugos teikimo) sudaromas sandoris. Jei teikiama paslauga neturi atskiro savarankiško tikslo, tačiau padaro prekės tiekimą patrauklesnį vartotojui, tai laikoma, kad įvyko prekės tiekimo sandoris, kuris apmokestinamas taikant prekių tiekimui nustatytą PVM tarifą, ir priešingai – jeigu tiekiama prekė neturi atskiro savarankiško tikslo, o padaro patrauklesnį paslaugų teikimą, tai laikoma, kad įvyko paslaugų teikimo sandoris, kuris apmokestinamas taikant paslaugų teikimui nustatytą PVM tarifą.

Galioja iki 2018-12-31

Vadinasi, prenumeratos komplektas (spausdinta + elektroninė laikraščio forma) galėtų būti apmokestinamas taikant lengvatinį 9 proc. PVM tarifą, jeigu klientas neturi galimybės pasirinkti įsigyti paslaugą (elektroninę formą) už atskirą ar papildomą atlygį, o pagrindinis sandorio elementas yra prekių (spausdinto leidinio) tiekimas.

Jei klientui yra galimybė gauti prekę, o paslaugą įsigyti už papildomą atlygį, tai tokia paslauga laikoma savarankiška ir apmokestinama atskirai, neatsižvelgiant į tai, kad nurodoma viena komplekto kaina. Todėl kai tiekiamas prenumeratos komplektas (spausdintas laikraštis ir už papildomą kainą – elektroninė laikraščio forma), tai 9 proc. lengvatinis PVM tarifas taikomas spausdintai laikraščio prenumeratai, o elektroninė laikraščio prenumerata apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM0899

Ši informacija skelbiama:
MOSS

MOSS sistema sudaro galimybę apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems elektronines paslaugas, registruotis PVM mokėtoju tik vienoje ES valstybėje narėje ir visas savo PVM prievoles, susijusias su šiomis elektroninėmis paslaugomis, vykdyti per tą ES valstybę narę, kurioje asmuo užsiregistravo PVM mokėtoju: jei asmens verslo įsteigimo vieta yra ES valstybėje narėje, toks asmuo registruojasi toje ES valstybėje narėje, kurioje yra įsteigtas jo verslas, jei asmens verslo įkūrimo vieta yra ne ES, toks asmuo gali pasirinkti, kurioje ES valstybėje narėje jam registruotis (jei toks ne ES asmuo turi padalinių ES, – jis registruojasi toje ES valstybėje narėje, kurioje yra jo padalinys, jei padalinių yra keletas – gali pasirinkti, bet kurią ES valstybę narę iš tų, kuriose yra padalinių). Tačiau nors asmuo yra užsiregistravęs PVM mokėtoju per MOSS, PVM deklaracijas turi teikti ir mokestį mokėti tai ES valstybei narei, kurioje jis užsiregistravo kaip MOSS PVM mokėtojas, tačiau PVM skaičiuoti turi taikydamas tos ES valstybės narės PVM tarifą, kur paslaugos laikytinos suteiktomis.

MOSS nėra privaloma, t. y. asmuo gali registruotis PVM mokėtoju įprasta tvarka tose ES valstybėse narėse, kuriose suteikia telekomunikacijų, transliavimo ir elektronines paslaugas. Tokiu atveju PVM deklaracijos būtų teikiamos, o PVM mokamas tiesiogiai kiekvienoje toje ES valstybėje narėje, kurioje būtų įsiregistruojama PVM mokėtoju.

Pažymėtina, kad nors MOSS užsiregistravęs asmuo gauna PVM mokėtojo kodą, tačiau šis kodas galioja tik teikiant elektronines paslaugas kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims. Teikiant kitokias paslaugas ar tiekiant prekes, o taip pat teikiant elektronines paslaugas toje ES valstybėje narėje, kurioje asmuo turi įsteigęs savo verslą arba turi padalinį, MOSS nėra taikoma, o MOSS suteiktas PVM mokėtojo kodas negali būti naudojamas. Kitaip tariant, MOSS registracijos metu suteiktas PVM mokėtojo kodas galioja tik MOSS, o atsiradus prievolei arba poreikiui asmeniui registruotis dėl kitokių paslaugų nei elektroninės paslaugos, teikiamos kitų ES valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims, teikimo ar prekių tiekimo, registruojamasi turi būti atskirai pagal kiekvienos ES valstybės narės registravimosi PVM mokėtoju taisykles toje ES valstybėje narėje, kurioje tokia prievolė ar poreikis atsirado.

MOSS suteiktas kodas taip pat nedaro įtakos ir apmokestinamojo asmens, ES įsikūrimo valstybėje narėje, naudojamai smulkaus verslo schemai. Kitaip tariant, jei apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs MOSS sistemoje ir gavęs MOSS kodą, naudojasi smulkaus verslo schema savo įsikūrimo ES valstybėje narėje, tai tokia schema ir toliau taikoma, jei yra tenkinamos nustatytos sąlygos (neviršytos nustatytos ribos).

Nuo 2019-01-01 retkarčiais teikiantiems telekomunikacijų paslaugas, radijo ir televizijos transliavimo paslaugas ar elektroniniu būdu teikiamas paslaugas kitų valstybių narių neapmokestinamiesiems asmenims, tenkančią naštą, susijusią su PVM prievolių vykdymu kitose valstybėse narėse, nustatyta 10 000 Eur riba, kurios nepasiekus tokių paslaugų apmokestinamiesiems asmenims teikimo vieta išlieka paslaugų teikėjo valstybė narė ir jiems nereikia registruotis PVM mokėtojais pirkėjo valstybėje narėje arba mokėti PVM naudojantis specialiomis schemomis, nebent paslaugas teikiantys asmenys patys pasirinktų šių paslaugų suteikimo vieta laikyti pirkėjo valstybę. Laikoma, kad ūkio subjektai pasirinko paslaugų suteikimo vieta laikyti pirkėjo valstybę, jei 2018 m. nepateikė prašymo išregistruoti iš specialios schemos (MOSS) naudotojų.

Susiję dokumentai

Leidinys „Paaiškinimas dėl MOSS“.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1426

Ši informacija skelbiama:
Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio steigimas, registravimas (4, 5, 6 str.)

Atvejai

Dokumentų pateikimas

Sprendimo priėmimo terminas

Leidimo papildymas

Leidimas turi būti papildytas, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nori pradėti gaminti, perdirbti, maišyti ar saugoti kitų rūšių akcizais apmokestinamas prekes, negu nurodyta turimame leidime, arba su leidime nurodytomis akcizais apmokestinamomis prekėmis nori vykdyti kitas veiklos rūšis.

 

Kartu su prašymu FR0644 sandėlio savininkas turi pateikti užpildytą prašymo  priedo FR0644P1 formą; pageidaujamų sandėlyje atlikti operacijų su akcizais apmokestinamomis prekėmis technologines schemas, techninius reglamentus, teisės aktų nustatytas licencijas ir pan.

Jeigu numatoma vykdyti importo ir / ar eksporto veiklą, sandėlio savininkas turi pateikti Lietuvos Respublikos muitinės pranešimo apie identifikavimo kodo (EORI) Lietuvos Respublikos muitinės prievolininkų registre suteikimą kopiją.

Per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 10 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo.

Leidimo keitimas

Leidimas keičiamas jeigu:

 

pasikeičia sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adresas (bet ne sandėlio vieta);

 

leidime ir / ar FR1057P formoje ne dėl sandėlio savininko kaltės yra įrašyti neteisingi duomenys;

 

sandėlio savininkas nusprendžia sandėlyje nebevykdyti tam tikros veiklos ir / ar nebelaikyti tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių.

(a) ir (b) atvejais kartu su prašymu FR0644 turi būti pateikta tinkamai užpildyta prašymo priedo Prašymo pakeisti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį papildomų duomenų FR0644P3 forma ir sandėlio savininko pavadinimo arba vardo, pavardės, sandėlio savininko mokesčių mokėtojo buveinės ar sandėlio adreso pasikeitimo faktą įrodantys dokumentai. (c) atveju kartu su prašymu FR0644 turi būti pateikta laisvos formos atsisakomų laikyti prekių ir / ar vykdyti veiklos rūšių sąrašas.

(a) ir (b) atvejais per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo. (c) atveju per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 5 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo.

 

Dublikato išdavimas

Sandėlio savininkas, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo turi apie tai raštu pranešti VMI prie FM.

 

Kartu su prašymu FR0644 turi būti pateiktas leidimo ir / ar FR1057P formos praradimo aplinkybių paaiškinimas ir turimi tokio praradimo įrodymai.

Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, o jei buvo pareikalauta papildomų dokumentų – per 3 darbo dienas nuo papildomų dokumentų gavimo. VMI prie FM išrašo leidimo ir / ar jo priedo dublikatus (leidimo numeris lieka tas pats), kuriuose bus žyma DUBLIKATAS.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1886

Ši informacija skelbiama:
Duomenų teikimas, tikslinimas

Pateikimo būdai

Registrų duomenys VMI teikiami elektroniniu būdu:

 1. i.SAF posistemyje, pateikiant XML formato registrų duomenų rinkmeną;

 2. naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta i. SAF duomenų rinkmenai pateikti;

 3. duomenis įvedant į i.SAF posistemį;

 4. gyventojai gali pateikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis tiesiogiai i.SAF posistemyje gaudami ir išrašydami elektronines PVM sąskaitas faktūras ir pasirinkę jas įtraukti į registrus;

 5. įmonės i.SAF posistemyje gali pateikti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis naudodamiesi elektroninių PVM sąskaitų faktūrų gavimo ir įtraukimo į registrus paslauga.

Tuo atveju, jei apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje, per mokestinį laikotarpį negavo nė vienos ir / ar neišrašė nė vienos PVM sąskaitos faktūros, informacija teikiama vienu iš šių būdų:

 1. i.SAF posistemyje sukuriami mokestinio laikotarpio registrai ir pateikiami neužpildyti (be PVM sąskaitų faktūrų duomenų);

 2. teikiama i.SAF duomenų rinkmena, kurioje užpildyta tik antraštė ir pateikiami neužpildyti (tušti) registrai.

Pateikimo terminas

Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:

 • juridinio asmens mokestinio laikotarpio – iki kito mėnesio 20 dienos (aktualu nuo 2019-07-01);

 • fizinio asmens mokestinio laikotarpio – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos. Jeigu fizinis asmuo teikia kalendorinio mėnesio PVM deklaraciją – iki kito mėnesio 20 dienos.

Išregistruojamo iš PVM mokėtojų apmokestinamojo asmens duomenys privalo būti pateikiami per 20 d. po asmens išregistravimo iš PVM mokėtojų arba iki likvidavimo dienos, kai asmuo likviduojamas greičiau nei per 20 d. po išregistravimo iš PVM mokėtojų.

Teisės aktai