Prašome atkreipti dėmesį

Jungtinė Karalystė reiškia tiek D. Britaniją, tiek Š. Airiją kartu

D. Britanija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be Š. Airijos

Š. Airija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be D. Britanijos

Registracijos numeris KM2814

Ne, jeigu įsigalios Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas, kuris iš esmės užtikrina administracinį bendradarbiavimą ir išieškojimą PVM srityje (t. y. atitinka reikalavimus, numatytus PVM įstatymo 71 str. 3 dalyje).

Registracijos numeris KM2813

Tokiu atveju Jungtinės Karalystės įmonėms, kurios neturi padalinio Lietuvoje, atsiras prievolė paskirti fiskalinį agentą, jeigu jos norės būti PVM mokėtojomis Lietuvoje.

Visos Jungtinės Karalystės įmonės, kurios registruotos Lietuvoje PVM mokėtojomis ir kurioms atsirastų prievolė paskirti fiskalinį agentą, būtų informuojamos individualiais pranešimais per Mano VMI. Pranešimuose būtų nurodoma visa detali informacija, įskaitant fiskalinio agento skyrimo terminus.

Nuotolinės prekybos sąlygos nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi iš esmės, jei prekės yra siunčiamos iš D. Britanijos. Tokiu atveju prekėms bus taikomos muitinės procedūros, kaip ir bet kokioms kitoms siuntoms iš trečiųjų valstybių. Nuo 2021 m. liepos 1 d. tokių prekių pardavimui įsigalios e. prekybos paketo pakeitimai – visos parduotos prekės bus apmokestinamos PVM, neatsižvelgiant į prekių vertę; jei pardavėjas parduos prekes per platformą, valdomą trečiojo asmens, bus laikoma, kad prekes pardavė platforma ir kt.

Tuo atveju, jei prekės yra siunčiamos iš Š. Airijos, joms bus taikomi iki šiol galioję nuotolinės prekybos reikalavimai (tame tarpe ir 35 000 riba). Nuo 2021 m. liepos 1 d. tokių prekių siuntimui įsigalios e. prekybos paketo pakeitimai – nebeliks 35 000 eurų ribos, atsiras galimybė naudoti OSS (t. y. išplėstą MOSS) PVM prievolių įvykdymui ir kt.

Jeigu Jungtinės Karalystės įmonė nuotoliniu būdu tiekiamas prekes Lietuvos neapmokestinamiesiems asmenims gabena iš D. Britanijos, tai tokių prekių pardavimui nuo 2020 m. sausio 1 d. nebetaikomos nuotolinės prekybos taisyklės, kurios buvo taikomos iki 2020 m. gruodžio 31 d. vykdytiems pardavimams. Tokių prekių atgabenimui į Europos Sąjungą iš esmės bus taikomos tokios pačios taisyklės, kurios taikomos iš kitų trečiųjų valstybių atgabenamoms prekėms.

Jeigu Jungtinės Karalystės įmonė nuotoliniu būdu tiekiamas prekes Lietuvos neapmokestinamiesiems asmenims gabena iš Š. Airijos, tai tokių prekių pardavimo apmokestinimo tvarka nesikeičia.

Atsižvelgiant į išskirtinę BREXIT sukurtą situaciją, Jungtinės Karalystės įmonė, spręsdama dėl PVM prievolių, susijusių su nuotoline prekyba, Lietuvoje, neturėtų vertinti 2020 m. nuotolinės prekybos būdu į Lietuvą atgabentų prekių. Kitaip tariant, tai kad 2020 m. Jungtinės Karalystės įmonė buvo viršijusi 35 000 eurų ribą, neturi įtakos vertinant Jungtinės Karalystės prievoles Lietuvoje 2021 m.

2021 m. Jungtinės Karalystės įmonė, skaičiuodama 35 000 eurų ribą, turėtų vertinti tik prekių nuotolinės prekybos būdu atgabentų į Lietuvą iš Š. Airijos vertę. Jeigu tokių prekių vertė neviršija 35 000 eurų, tai Jungtinės Karalystės įmonei PVM prievolių Lietuvoje neatsiranda (išskyrus atvejus, kai nuotolinės prekybos būdu tiekiamos akcizais apmokestinamos prekės).

Tuo atveju, jeigu prekės yra vežamos iš D. Britanijos, tai tokioms parduodamoms prekėms turėtų būti taikomos atitinkamos muitinės procedūros (eksportas D. Britanijoje, importas Lietuvoje). Jungtinės Karalystės įmonei Lietuvoje PVM prievolių kilti neturėtų, kadangi pardavimas įvyko D. Britanijoje.

Tuo atveju, jeigu prekės yra vežamos iš Š. Airijos, tai dėl tokių parduodamų prekių Jungtinės Karalystės įmonei Lietuvoje taip pat neturėtų atsirasti jokių prievolių, kadangi prekės parduotos Š. Airijoje.