Akcizų informacinės sistemos išorinių naudotojų administravimas

Paslaugos pavadinimas - Akcizų informacinės sistemos (toliau — AIS) išorinių naudotojų administravimas.

Paslaugos gavėjai - Juridiniai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Asmenys, pageidaujantys naudotis AIS, privalo įregistruoti savo darbuotoją (-us) AIS naudotoju (-ais). Darbuotojas įregistruojamas AIS naudotoju arba iš jo išregistruojamas, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI (toliau – Mano VMI) ir pasirinkus AIS naudotojų tvarkymo elektroninę paslaugą. Prisijungti prie Mano VMI turi teisę Mano VMI atstovas, paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių nustatyta tvarka.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: