Aktualūs klausimai dėl elektromobilių PVM atskaitos nuo 2023 m.

1. Įmonė, PVM mokėtoja, planuoja 2023 m. sausio mėn. įsigyti elektromobilį iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo, todėl tokiam įsigijimui bus taikomas 0 proc. PVM tarifas. Įsigyjamo elektromobilio kaina be PVM bus 48 000 Eur. Ar įsigijus tokį elektromobilį ir jį įregistravus Lietuvoje, privaloma apskaičiuoti PVM, taikant 21 proc. PVM tarifą? Ar galima šio automobilio PVM atskaita?

 

PVM mokėtojas įsigijęs elektromobilį iš ES PVM mokėtojo bei atgabenęs jį į Lietuvą turi skaičiuoti elektromobilio įsigijimo PVM. Nurodyto automobilio PVM atskaita negalima, jei jis neskirtas perpardavimui, nuomai ar keleiviams už atlygį vežti, kadangi jo vertė su PVM būtų didesnė nei 50 000 Eur (PVM įstatymo 62 straipsnis).


2. Ūkininkas, PVM mokėtojas, vykdo ekonominę PVM apmokestinamą veiklą. Ar taikoma PVM lengvata nuo 2023 m. įsigijus elektromobilį iki 50 000 Eur (įskaitant PVM)?

 

Taip, taikoma. PVM įstatymo 62 straipsnyje numatyta lengvata įsigijus elektromobilius iki 50 000 Eur vertės (įskaitant PVM), galioja ir fiziniams, ir juridiniams asmenis, PVM mokėtojams vykdantiems PVM apmokestinamą veiklą. Primename, kad tokiu atveju fizinis asmuo elektromobilį turėtų priskirti vykdomai veiklai ir 100 proc. jį naudoti veikloje, kad PVM atskaita būtų galima (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1K-112.


3. Įmonė PVM mokėtoja planuoja 2023 m. sausio mėn. importuoti elektromobilį iš trečiosios šalies. Importuojamo elektromobilio kaina bus 48 000 Eur. Muitinė šiam elektromobiliui priskaičiuos importo PVM nuo 48 000 Eur. Ar galima šio automobilio PVM atskaita?

 

Žr. atsakymą į 1 klausimą.


4. Įmonė perka elektromobilį iš ES PVM mokėtojo kartu su gabenimo paslauga. Ar vežimo paslaugos vertė bus įtraukiama į elektromobilio vertę?

 

Sprendžiant, ar vežimo paslaugas susijusias su elektromobilio tiekimu reikia įtraukti į pagrindinio sandorio apmokestinamąją vertę, kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai ir turi būti atsižvelgiama į pirkėjo tikslus ir kitas aplinkybes (žr. PVM įstatymo 15 straipsnio 5 dalies apibendrintą paaiškinimą (komentarą)).


5. Įmonė A išsinuomoja elektromobilį (M1 kategorija) iš įmonės B, kuri verčiasi automobilių nuoma. Įmonė A automobilį naudoja darbo tikslais: vykimui darbo tikslais pas klientus, įmonės veikla tik PVM apmokestinama. Iš įmonės B kas mėnesį gauna PVM sąskaitą faktūrą už elektromobilio nuomą. Ar įmonei A galima elektromobilio nuomos PVM atskaita? Jeigu atskaita galima, ar įmonė A turi turėti įrodymus iš įmonės B, kad nuomojasi elektromobilį, kurio įsigijimo kaina neviršijo 50 000 Eur?

 

Pateiktu atveju, elektromobilio nuomos PVM atskaita būtų galima, jei įmonė A turėtų įrodymus, iš įmonės B, kad nuomojasi elektromobilį, kurio įsigijimo kaina neviršijo 50 000 Eur.

PVM įstatyme nėra nustatyta, kokius konkrečiai dokumentus turi turėti PVM mokėtojas, svarbu, kad pagal tokius dokumentus galima būtų nustatyti išsinuomoto elektromobilio kainą. Norėdami tai patvirtinti PVM mokėtojai galėtų turėti įmonės, išnuomojusios elektromobilį patvirtinimą (raštu, el. paštu), įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą, nuomos sutartyje galėtų būti nurodyta elektromobilio kaina ar kitus dokumentus.

Pažymėtina, kad nėra privaloma turėti visus išvardintus dokumentus, svarbu, tai, kad PVM mokėtojo turimi dokumentai aiškiai įrodytų, kad kokia buvo įsigyto elektromobilio kaina.


6. Kokį automobilį laikome elektromobiliu? Ar ir hibridiniams automobiliams taikoma lengvata?

 

Pagal Alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas[1], elektromobilis - motorinė transporto priemonė, kurioje sumontuota jėgos pavara, turinti bent vieną ne išorinį elektros energijos keitiklį su elektrine įkraunamąja energijos kaupimo sistema, kurią galima įkrauti iš išorės.

PVM atskaitos lengvata taikoma gryniesiems elektromobiliams (angl. Battery Electric Vehicle - BEV) ir iš išorės elektra įkraunamiems hibridiniams automobiliams (angl. plug-in hybrid electric vehicle – PHEV).

 

[1] Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas.


7. 2023 m. sausio 10 d. įmonė parduoda elektromobilį už 49 990 Eur su PVM. Sutartyje, kaip papildomą sąlygą nurodo, jog perkant šį automobilį bus mokami tarpininkavimo mokesčiai. Ar tarpininkavimo paslaugų vertė bus įtraukiama į elektromobilio vertę?

 

Sprendžiant, ar tarpininkavimo paslaugas (komisinius ir kitus panašius aptarnavimo mokesčius), susijusias su elektromobilio tiekimu, reikia įtraukti į pagrindinio sandorio apmokestinamąją vertę, kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai ir turi būti atsižvelgiama į pirkėjo tikslus ir kitas aplinkybes. Tačiau, jei elektromobilio tiekimo sandoris išskaidomas dirbtinai, tai mokesčių administratorius vertinant PVM įstatymo 62 straipsnyje nustatytą lengvatą, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, elektromobilio tiekimo sandoriu laikys bendrą sumokėtą sumą už tokį sandorį, t. y. į elektromobilio vertę bus įtraukiami ir tarpininkavimo mokesčiai.