Registracijos numeris KM1787

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos duomenų tvarkymas, mokėjimai, permokų grąžinimas

Taip, prisijungę prie Mano VMI, elektroniniu būdu galite suformuoti mokėjimo pavedimą, t. y. sumokėti apskaičiuotus mokesčius.

Vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos –> Užsakyti paslaugą -> Mokesčių  apskaita  ir mokėjimai –> Mokėjimai –> Mokesčių ir kitų įmokų sumokėjimas arba meniu punkte Mokesčių mokėtojo kortelė –> Apskaitos duomenys –> Prievolės, delspinigiai –> Mokėjimo vykdymas. Atsiveria Mokėjimo dokumento rengimo langas. Lange yra išvardinti laukiantys apmokėjimai, t. y. prievolės, kurias reikia apmokėti.

Kol nepasibaigęs mokestinis laikotarpis, prievolė matysis net po to, kai jau bus sumokėta. Jeigu prievolės padengiamos turimomis permokomis, tai sistemoje tai galima bus matyti tik pasibaigus mokestinės prievolės mokėjimo terminui.

Nurodykite, kaip mokėsite: ar pagal įmokos kodus, ar į kitas VMI sąskaitas (pvz., akcizų užstatų mokėjimo sąskaita, depozitinė sąskaita), nurodykite mokėjimo informaciją, spauskite Toliau.

Atsiveria mokėjimo dokumento rengimo („Mokėjimo duomenų peržiūros“) langas, kur galima peržiūrėti suvestus mokėjimo duomenis. Jei norite peržiūrėti ar atspausdinti mokėjimo nurodymo kvitą, spauskite Suformuoti.

Atsiveria standartinis failo parsisiuntimo langas. Teikdami dokumentą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Tema – Mokėjimo dokumento formavimas. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VM I–> Struktūra ir kontakta –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1791

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos duomenų tvarkymas, mokėjimai, permokų grąžinimas

Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, galite užpildyti ir pateikti Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) (forma FR0781).

 

Prašymą (FR0781) grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) galima užpildyti dviem būdais: vertikaliajame meniu, pasirinkus meniu punktą Paslaugos arba tiesiogiai iš Apskaitos duomenų meniu punkto.

 

Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Atliekant kiekvieną žingsnį duomenys užpildomi, paspaudus mygtuką Pridėti. Jeigu dalis duomenų jau įrašyta, baigti pildyti galite paspaudę redagavimo mygtuką. Užpildę duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti. Jeigu pasirinkote užpildyti prašymą iš Apskaitos duomenų meniu punkto ir ten pažymėjote, kokias įmokas ar mokesčius pageidaujate susigrąžinti (įskaityti), tai prašymo pirmo žingsnio duomenys bus užpildyti automatiškai. Visus vėlesnių žingsnių duomenis turėsite užpildyti savarankiškai pagal pateiktus laukus. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma.

 

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai pateikti prašymą. Tema – Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas.

Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1774

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos duomenų tvarkymas, mokėjimai, permokų grąžinimas

Mano VMI paslauga

Komentaras

Prašymas sudaryti mokestinės paskolos sutartį

Norėdami pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį per Mano VMI, atlikite šiuos veiksmus:

vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos -> Užsakyti paslaugą. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių apskaita  ir mokėjimai –> Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas, išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas, kuriame pasirinkite Mokestinės paskolos sutarties sudarymas.

Atkreipiamas dėmesys, kad kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus. Daugiau informacijos apie tai rasite čia.

Prašymas dėl mokestinės nepriemokos perėmimo

Norėdami pateikti prašymą Mano VMI dėl mokestinės nepriemokos perėmimo, atlikite šiuos veiksmus:

vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos -> Užsakyti paslaugą. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas.

Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių apskaita  ir mokėjimai –> Nepriemokų perėmimas -> Mokestinės nepriemokos perėmimo formos pildymas.


Pastaba:

Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas. Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Atliekant kiekvieną žingsnį, duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę duomenis, spauskite Toliau. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti. Norėdami pateikti prašymą ar pranešimą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI–> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1785

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos duomenų tvarkymas, mokėjimai, permokų grąžinimas

Prisijungę prie Mano VMI, elektroniniu būdu galite užpildyti ir pateikti:

 1. prašymą grąžinti už etilo alkoholį ir / ar alkoholinius gėrimus (skirtus naudoti tikslams, nurodytiems Akcizų įstatymo 27 str. 1 d. 1 p., 5-8 p.) sumokėtus akcizus (forma FR0396); ir

 2. prašymą grąžinti už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus (forma FR0397).

Mano VMI sistemoje atlikite šiuos veiksmus:

 • vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos –> Užsakyti paslaugą -> Mokesčių apskaita ir mokėjimai –>  Paslaugos, susijusios su akcizais -> Akcizų grąžinimas / įskaitymas. Jei FR0396 ir/ar FR0397 forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą ar šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą;

 • atsiveria pranešimo formavimo (FR0396, FR0397) langas Mokestinis laikotarpis. Nurodykite mokestinį laikotarpį. Vienam mokestiniam laikotarpiui galima pateikti tik vieną FR0396 prašymą ir tik vieną FR0397 prašymą;

 • paspaudus mygtuką Toliau, atsiveria langas Sumokėtų akcizų duomenys. Surašykite reikiamą informaciją ir spauskite Saugoti. Kai reikia pereiti į kitą informacijos užpildymo langą, spauskite Toliau;

 • atsiveria langas Įskaitymas VMI mokesčiams. Jei reikia pinigus panaudoti kitiems VMI mokesčiams, varnele pažymėkite Įskaityti VMI mokesčiams. Užpildykite nurodytus laukus ir spauskite Toliau;

 • atsiveria langas Mokesčių grąžinimas. Jei reikia pinigus pervesti į banko sąskaitą, varnele pažymėkite Pervesti į nurodytą sąskaitą. Sistema parodo atitinkamus laukus, kuriuos reikia užpildyti. Nurodykite informaciją, spauskite Toliau;

 • atsiveria langas Pridedami dokumentai. Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas ir jis buvo pažymėtas, kad galės būti naudojamas kelis kartus, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jeigu norite įkelti (pridėti) dokumentą, spauskite Įkelti. Atsivėrusiame lange pasirinkite dokumento tipą, įveskite dokumento pavadinimą, įveskite dokumento komentarą. Norėdami įkelti dokumentą, spauskite Pasirinkti. Kompiuteryje pasirinkę dokumentą, kurį norite įkelti, spauskite Open ir Įkelti. Pamatę lange įkeltą dokumentą, spauskite Saugoti;

 • peržiūrėkite pateiktą informaciją ir pasirinkę užsakymo tvirtinimo būdą, spauskite Patvirtinti.

Jei duomenys sėkmingai užregistruoti, mokesčių mokėtojo teikiamo dokumento būsena iš Vykdoma pakeičiama į Priimtas. Jei duomenų pakeitimas nesėkmingas, Mano VMI atstovas gauna el. laišką, informuojantį apie nesėkmingą prašymo pateikimą. Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai pateikti prašymą. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1783

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos duomenų tvarkymas, mokėjimai, permokų grąžinimas

Norėdami per Mano VMI pateikti pranešimą apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę, atlikite šiuos veiksmus:

 1. vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas;

 2. spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria pranešimo pasirinkimo langas;

 3. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių  apskaita ir mokėjimai. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 4. pasirinkite PVM, mokėtino už naują transporto priemonę, įgytą iš kitos ES narės, apskaičiavimas –> Pranešimas apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę. Jei pranešimas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas;

 5. pasirinkus pildymo būdą, spauskite Toliau. Atsiveria pranešimo apie iš kitos ES valstybės narės įsigytą naują transporto priemonę formavimo langas Įsigijimo duomenys;

 6. nurodykite reikiamą informaciją ir spauskite Toliau. Atsiveria langas Pridedami dokumentai. Privaloma prisegti dokumentą, kurio tipas  PVM sąskaita faktūra ir galima, bet neprivaloma, prisegti papildomą dokumentą Kita;

 7. jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį, dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis. Norėdami įkelti dokumentą, nurodykite įkeliamo dokumento tipą, pavadinimą ir apibūdinimą, spauskite Pasirinkti ir iš savo kompiuterio pasirinkite reikiamą failą, spauskite Įkelti.

Kai visa informacija užpildyta ir patvirtinamas dokumentas, mokesčių mokėtojas informuojamas apie gautą dokumentą.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1790

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos duomenų tvarkymas, mokėjimai, permokų grąžinimas

Taip, naudojantis Mano VMI paslaugomis, galite pridėti dokumentus, kuriais pagrindžiate teisę susigrąžinti mokestį ar kitą įmoką. Tai gali būti: teismo nutartis, įmokos mokėjimo kvitas, pažyma, įgaliojimas ir kt.

Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį, dokumentą, spauskite Įkelti. Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis. Norėdami įkelti dokumentą, nurodykite įkeliamo dokumento tipą, pavadinimą ir apibūdinimą, spauskite Pasirinkti ir iš savo kompiuterio pasirinkite reikiamą failą, spauskite Įkelti. Nurodę informaciją, spauskite apačioje esantį mygtuką Saugoti.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai pateikti prašymą. Tema – Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM1794

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos duomenų tvarkymas, mokėjimai, permokų grąžinimas

Norėdami peržiūrėti apskaitos duomenų ataskaitas, atlikite šiuos veiksmus:

 1. prisijungę prie Mano VMI, vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas;

 2. spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria pranešimo pasirinkimo langas;

 3. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių  apskaita  ir mokėjimai –> Apskaitos duomenų ataskaitos. Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas;

 4. pasirinkite reikiamą ataskaitą:

 • Prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštis;

 • Mokestinių prievolių likučių ataskaita;

 • Delspinigių ataskaita;

 • Apskaitos operacijų ataskaita.

Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Atliekant kiekvieną žingsnį, duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę duomenis, spauskite Toliau. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.

Registracijos numeris KM2492

Ši informacija skelbiama:
Apskaitos duomenų tvarkymas, mokėjimai, permokų grąžinimas

Norėdami Mano VMI pateikti prašymą dėl mokestinių prievolių suderinimo akto, atlikite šiuos veiksmus: vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas:

 1. spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria prašymo pasirinkimo langas;

 2. paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių  apskaita  ir mokėjimai;

 3. išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas, kuriame pasirinkite Mokestinių prievolių likučių suderinimas.

Pastaba:

Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

Naujai kuriamo ar tęsiamo mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas. Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Atliekant kiekvieną žingsnį, duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę duomenis, spauskite Toliau. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti. Norėdami pateikti prašymą ar pranešimą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti reikiamą informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI –> Struktūra ir kontaktai –> Klauskite –> Mano VMI pagalba.