Ar galima įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai?

Asmuo neprivalantis įsiregistruoti PVM mokėtoju, tačiau vykdantis (ketinantis vykdyti) PVM apmokestinamą veiklą ir pageidaujantis tapti PVM mokėtoju arba numatantis artimiausiu  metu įvykdyti sandorį su kuriuo bus viršyta PVMĮ 71 ar 71-1 straipsniuose nurodyta riba.

Savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtoju galima ir tais atvejais, kai asmuo vykdo sandorius su užsienio apmokestinamaisiais asmenimis, kai šie sandoriai pagal PVMĮ nuostatas nėra laikomi PVM objektu Lietuvoje.

Savanoriškos registracijos prašymą galima pateikti per autorizuotų elektroninių paslaugų teikimo portalą Mano VMI, pasirinkus:

Paslaugos > PVM mokestis ir registracija > PVM mokėtojų registracija, duomenų keitimas > Pildyti prašymą.

Registracijos prašymas turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms iki prašyme nurodomos pageidaujamos įregistravimo PVM mokėtoju dienos.

Jeigu pateiktame registracijos prašyme nepakanka duomenų pagrįstam įregistravimo PVM mokėtoju sprendimui priimti, t. y. įrašyti duomenys yra netikslūs, jų trūksta arba reikia įsitikinti jų teisingumu, mokesčių administratorius savo iniciatyva patikrina jam prieinamą ir būtiną informaciją. Tais atvejais kai mokesčių administratorius tokia informacija nedisponuoja, dėl papildomų duomenų ar informacijos gavimo susiekiama su mokesčių mokėtoju turimais kontaktais arba per 3 darbo dienas nuo registracijos prašymo gavimo dienos parengia pranešimą dėl papildomų duomenų pateikimo (FR0619), kuris mokesčių mokėtojui pateikiamas Mano VMI aplinkoje. Papildomų duomenų pateikimo pranešime nurodomas darbo dienų skaičius, per kurį reikia pateikti papildomus duomenis ir/ar dokumentus ir/ar informaciją.

Asmuo, pateikęs pilnai ir tinkamai užpildytą prašymą ir kitus dokumentus, PVM mokėtoju tampa nuo datos, kuri yra nurodyta registracijos sprendime (FR0618 formoje). Priimtas sprendimas dėl PVM mokėtojo registracijos patalpinamas Mano VMI aplinkoje.

Pažymėtina, kad jeigu asmuo savanoriškai įsiregistruoja PVM mokėtoju dėl ketinamų vykdyti prekių iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių, tai šis asmuo negalės išsiregistruoti iš PVM mokėtoju nepraėjus 24 mėnesių laikotarpiui nuo įsiregistravimo dienos  (išskyrus, atvejus, kai asmuo nebevykdo ekonominės veiklos, yra likviduojamas arba reorganizuojamas).

Daugiau informacijos šia tema rasite čia.