Ar galiu vienu Prašymu FR0512 pajamų mokesčio dalį paskirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui?

Pajamų mokesčio dalį vienu prašymu galite skirti už 5 metus (pastaruosius praėjusius kalendorinius metus ir ateinančius 4 metus). Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2023 metų, 2024 metų, 2025 metų pajamų mokesčio dalį, Prašyme FR0512 reikia nurodyti 2025 metus (laikotarpio pabaigos metus). Tačiau reikėtų atsižvelgti į nuo 2025 metų taikytinus įstatymų pakeitimus:

  • 2025 metais ir vėlesniais metais 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį galima bus paskirti tik nevyriausybinėms organizacijoms ir (ar) paramos gavėjais esantiems meno kūrėjams.

Naudinga žinoti