Ar galiu vienu prašymu FR0512 pajamų mokesčio dalį paskirti paramos gavėjams ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui?

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 m. pajamų mokesčio dalį, Jums pakanka iki 2021 m. gegužės 3 d. pateikti tik vieną Prašymą, kurio 5 laukelyje įrašyti 2020 m., o E5 laukelyje − 2024 m. Pagal tokį Prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2020, 2021, 2022, 2023 ir 2024 m. gautų pajamų.