Ar galiu vienu prašymu FR0512 pajamų mokesčio dalį paskirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui?

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 m. pajamų mokesčio dalį, Jums pakanka iki 2022 m. gegužės 2 d. pateikti tik vieną Prašymą, kurio eilutėje Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio pasirinkti 2025 m. Pagal tokį Prašymą paskirta pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2021, 2022, 2023, 2024 ir 2025 m. gautų pajamų.