Archyvinių dokumentų išdavimas

Paslaugos pavadinimas - Archyvinių dokumentų išdavimas.

Paslaugos gavėjai - Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas - Mokesčių mokėtojų prašymu Valstybinė mokesčių inspekcija išduoda atitinkamų archyvinių dokumentų kopijas (nuorašus).

Paslaugos suteikimo trukmė - 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Kreipdamasis raštu, mokesčių mokėtojas turi pateikti:

  • laisvos formos prašymą;
  • įgaliojimą, jei kreipiasi įgaliotas asmuo.

Paslaugos teikimo būdai: 

Prašymai išduoti archyvinius dokumentus priimami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, paštu, tiesiogiai.

Dokumentai išduodami elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą.

Teisės aktai: 

Failas Archyvinių dokumentų užsakymas ir išdavimas

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.