Banderolių alkoholiniams gėrimams pakeitimo skaitmeniniais sprendimais bandomasis projektas

Projekto tikslas

Įvertinti galimybes šiuo metu rinkos apsaugos tikslais alkoholinių gėrimų ženklinimui naudojamas popierines banderoles (toliau – banderolės) pakeisti šiuolaikiškais skaitmeniniais ženklinimo sprendimais.

Problemos aktualumas

Šiuo metu popierinėmis banderolėmis privaloma ženklinti visus Lietuvoje parduodamus alkoholinius gėrimus, išskyrus alų ir sidrą. Šias popierines banderoles ūkio subjektai įsigyja iš VMI. Ūkio subjektams kainuoja tiek pačios banderolės, tiek yra tam tikrų sąnaudų, susijusių su banderolių klijavimu ant alkoholinių gėrimų. VMI taip pat turi išlaidų, susijusių su popierinėmis banderolėmis: jų užsakymas, sandėliavimas ir kt. Be to, žymėjimas popierinėmis banderolėmis ne visada yra patogus ūkio subjektams: pavyzdžiui, panaudotų banderolių ataskaitų rengimas. Dabartinė sistema taip pat neleidžia susieti skirtingos informacijos (pavyzdžiui, panaudotų banderolių su mokesčių sumokėjimu).

Siekiant įvertinti, ar yra galimybė popierines banderoles pakeisti modernesniais skaitmeninis sprendimais ir taip sumažinti ūkio subjektų bei mokesčių administratoriaus administracinę naštą ir išlaidas, susijusias su alkoholinių gėrimų ženklinimu, padaryti procedūras patogesnes ūkio subjektams, užtikrinti procesų integralumą, VMI numato atlikti atitinkamą ataskaitą.

Siekiant įvertinti, ar yra techninės galimybės, t. y. ar praktikoje galima skaitmeniniais sprendimais žymėti alkoholinius gėrimus taip, kad tokiu sprendimu būtų gaunama nemažiau informacijos nei šiuo metu užtikrina popierinės banderolės, numatoma skelbti viešąjį pirkimą tokiam sprendiniui išbandyti.

Projekto dalys

Siekiant įvertinti galimybes šiuo metu rinkos apsaugos tikslais alkoholinių gėrimų ženklinimui naudojamas popierines banderoles pakeisti kitais sprendimais, bus įgyvendintos tokios priemonės:

  1. atliktas bandomasis technologinis sprendimas praktikoje, kad būtų įsitikinta, ar yra techninės galimybės popierines banderoles pakeisti šiuolaikiniais skaitmeniniais ženklinimo sprendimais. Sprendinys bus atrenkamas viešojo pirkimo būdu.
  2. parengta banderolių alkoholiniams gėrimams pakeitimo skaitmeniniais sprendimais bandomojo projekto ataskaita.

Projekto įgyvendinimas

Projekto biudžetas: 620 672,98 eurų

Projekto kodas: Nr. 04-009-P-0001

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2023 m. balandžio 12 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2024 m. kovo 31 d.

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovas Žygintas Grekas:

Tel. 8 5 2 687 833

El. p. [email protected]

 

Projekto vykdytojas: