ES remiami projektai

Vykdomi projektai

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas

Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas

 

Užbaigti projektai

Partnerystė su VšĮ "Versli Lietuva" įgyvendinant Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelį

Standartizuotų apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio (i.SAF-T) sukūrimas

Išmanioji mokesčių administravimo sistema - i. MAS

Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) steigimas

Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam verslui (i.APS) posistemio diegimas

Išmaniosios kontrolės procesų valdymo posistemio sukūrimas ir diegimas

Mokesčių informacijos centro teikiamos konsultavimo ir informavimo telefonu paslaugos tobulinimas

Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) sukūrimas

Elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemio sukūrimas

Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, konsultavimo ir informavimo paslaugų sistemos (ESKIS) sukūrimas

Kokybės vadybos sistemos diegimas

Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų mokymai

Elektroninio deklaravimo paslaugos plėtra ir PVM grąžinimo Europos Sąjungos šalių mokesčių mokėtojams el. paslaugos sukūrimas

Elektroninių paslaugų mokesčių mokėtojams vystymas plėtojant mokesčių mokėtojų registro, apskaitos ir tarptautinių mainų pridėtinės vertės mokesčio srityje informacines sistemas

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių technologijų sauga

Svarbiausių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos funkcijų struktūros ir valdymo modelių tobulinimas