i.EKA projektas

Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemis i.EKA – yra vienas iš septynių Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemių. i.EKA sukūrimo ir įdiegimo darbai pabaigti 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Sukūrus i.EKA, kasos aparatų naudotojai mokesčių administratoriui kasos aparatais periodiškai teiks apskaitomų operacijų duomenis, projektas leis modernizuoti ir optimizuoti kasos aparatų naudojimo tvarką, verslui bus pasiūlyta daugiau naujų e.paslaugų. i.EKA projektu siekiama mažinti verslo administracinę naštą, didinti VMI veiklos efektyvumą, mažinti šešėlinės ekonomikos mastą.

Kasos aparatų naudotojai mokesčių administratoriui kasos aparatais periodiškai teikia apskaitomų operacijų duomenis, įgyvendinus projektą, buvo modernizuota ir optimizuota kasos aparatų naudojimo tvarka, verslui sukurtos naujos e.paslaugos. i.EKA projektu buvo sumažinta verslo administracinė našta, padidintas VMI veiklos efektyvumą, sudarytos sąlygos mažinti šešėlinės ekonomikos mastą.

Įgyvendinus i.EKA projektą sukurtos išskirtinai kasos aparatų naudotojams skirtos e.paslaugos, kurios ne tik padeda patogiu būdu periodiškai teikti mokesčių administratoriui kasos aparatais apskaitomų operacijų duomenis, bet ir pakeitė verslo administravimui reikšmingų lėšų bei laiko reikalaujančias veiklas.

Projekto metu sukurtos šios paslaugos:

  • Kasos aparatų ir kitų pardavimo taškų nuotolinis registravimas ir būklių keitimas.  Paslauga leidžia verslui automatiniu būdu pildyti elektroninį techninį pasą, nuotoliniu būdu atlikti atsiskaitymo priemonės registravimą, būklių keitimą, registrinių duomenų tikslinimą, tvarkyti skaitmeninius sertifikatus, reikalingus ūkinių operacijų fiksavimo ir perdavimo į i.EKA procese.
  • Virtuali fiskalizacija kasos aparatams ir kitiems pardavimo taškams, papildomi kasos aparatams skirti funkcionalumai, kurie veikia be pastovaus interneto ryšio. Ši paslauga sudaro technines sąlygas kvitų duomenis (pavyzdžiui, kvito suma, PVM tarifai ir suma) iš kasos aparatų ar kitų atsiskaitymo priemonių mokesčių administratoriui perduoti tiesiogiai automatiniu būdu, automatiškai formuoti kasos operacijų elektroninį žurnalą. Prekybininkams nebereikia darbo dienos pabaigoje dienos ataskaitų (Z) klijuoti popieriniame kasos operacijų žurnale, pildyti papildomos informacijos.

Mokesčių mokėtojai gali naudoti įprastus kasos aparatus, taip pat ir kasos aplikacijas išmaniuosiuose įrenginiuose arba specialiai šioms funkcijoms pritaikytus negrynųjų pinigų atsiskaitymo terminalus (bankinių kortelių skaitytuvus). Kvitų duomenys (pavyzdžiui, kvito suma, PVM tarifai ir suma) turi būti pasirašomi specialiai tam tikslui parengtais saugos moduliais su skaitmeniniais sertifikatais ir dienos eigoje automatiškai nustatytu periodiškumu perduoti į i.EKA arba naudojant „Virtualios fiskalizacijos“ paslaugą turi būti perduoti į i.EKA prieš pateikiant kvitą pirkėjui.

Naujo kasos tipo pasirinkimas

Pagal naujus techninius reikalavimus rinkoje yra du nauji kasos aparatų tipai: kasa su saugos moduliu ir kasa naudojanti i.EKA virtualią fiskalizaciją. Renkantis verta atkreipti dėmesį į esminius tipų skirtumus, t. y. įvertinti vykdomos veiklos pobūdį, klientų apimtis ir srautus bei rizikas dėl ryšio. Kad būtų lengviau pasirinkti kasos aparato tipą, pateikiame jų palyginimą, kurį rasite čia

Pardavėjo pareiga pirkėjui pateikti kvitą išliks nepakitusi, t.y. pagal šiuo metu galiojančią tvarką pardavėjas privalo pirkėjui pateikti kvitą jį atspausdindamas popieriniame formate arba, jei pirkėjas pageidauja, o pardavėjas turi technines galimybes – perduoti kvitą elektroniniu būdu. i.EKA sukūrimas vartotojų įpročiams įtakos neturės - gyventojai ir toliau turės galimybę visais atvejais gauti popierinį kvitą.

Dažniausiai užduodamus klausimus apie i.EKA, rasite čia.

Mokesčių mokėtojams pareiga teikti ūkinių operacijų apskaitymo dokumentų (kasos kvitų) duomenis nustatyta etapais.

 Nuo 2023 m. duomenis teiks verslininkai, kurių pajamos 2021 m. viršijo 300 tūkst. eurų:

  • nuo sausio 1 d. - naudojantys kompiuterinius kasos aparatus (pvz. didieji prekybos centrai, degalinės, vaistinės ir pan.);
  • nuo lapkričio 1 d. – PVM mokėtojai, naudojantys elektroninius kasos aparatus.

Verslininkai, naudojantys senuosius kasos aparatus, kurių negalima įsigyti nuo 2019 m., prie projekto prisijungs nuo 2024 m. gegužės 1 d. Tokius aparatus šiandien naudoja 6 proc. mokesčių mokėtojų. Nuo 2025 m. gegužės 1 d.  duomenis mokesčių administratoriui per i. EKA sistemą teiks visi verslo atstovai.

Duomenų teikimo i.EKA etapai

Visi leidžiami kasos aparatų modeliai skelbiami čia. Prie konkretaus kasos aparato modelio pavadinimo yra nurodyta kategorija. Jei kategorijos aprašyme yra žodis „kompiuterinis“, reiškia toks kasos aparato modelis priskiriamas kompiuteriniams kasos aparatams.

Įsakymas „Dėl atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo"

i.EKA duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas kasos aparatui, veikiančiam su saugos moduliu.

Aktuali redakcija:

Atnaujintoje redakcijoje įvykę pakeitimai čia.

i.EKA duomenų rinkmenos XML struktūros aprašas kasos aparatui, veikiančiam su „Virtualios fiskalizacijos“ paslauga.

Aktuali redakcija:

Atnaujintoje redakcijoje įvykę pakeitimai čia.

Neaktuali redakcija:

 

 

Techninės sąlygos ir reikalavimai kasos aparatams, kuriuos mokesčių mokėtojai turės naudoti etapais nuo 2023 m. sausio 1 d. numatyti Kasos aparatų techninių reikalavimų apraše, patvirtintame VMI prie FM viršininko 2022-04-27 įsakymu Nr. VA-40.

Su aprašu galima susipažinti čia.

Su Aprašo įgyvendinimu susijusi techninė dokumentacija integracijai su Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemiu.

Aktuali redakcija:

i.EKA žiniatinklio paslaugų užklausų pavyzdžiai pateikiami čia.

           Neaktuali redakcija:

 

Projekto biudžetas: 3.370.176,85 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2018 m. birželio 4 d.

i.EKA posistemio kūrimo pradžia – 2021 m. lapkričio 15 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas „Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimas ir įdiegimas“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas" priemonę 02.3.1-CPVA–V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas".

 

 

 

i.EKA yra VMI ilgalaikės strategijos POLARIS 2025 dalis. Išsamiai apie VMI planus: www.vmi.lt/evmi/polaris-2021-2025.