Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Vadovaujantis Deklaracijos dėl pirmų verslo metų nuostatomis, ūkio subjektas pirmaisiais verslo metais, kai kontrolės metu nustatomi teisės aktų pažeidimai, pirmiausiai įspėjamas, konsultuojamas (informuojamas), suteikiama reikalinga pagalba bei nustatomas tinkamas terminas pažeidimams ištaisyti.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų