Dėl Brexit

Nuo 2022 m. vasario 1 d. baigiasi 2 metų pereinamasis laikotarpis, kai Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos, siekiant sumažinti neigiamą poveikį Lietuvos piliečiams ir verslo subjektams, Lietuvoje gyvenantiems Jungtinės Karalystės piliečiams ir veiklą vykdantiems Jungtinės Karalystės subjektams, tęsiamas LR Pelno mokesčio įstatymo, LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, LR Rinkliavų įstatymo bei LR Labdaros ir paramos įstatymo išimčių ir lengvatų taikymas tokia pat apimtimi, kaip ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms.
Detalesnė informacija apie pereinamuoju laikotarpiu taikomas išimtis ir lengvatas pateikiama VMI prie FM internetiniame puslapyje: https://www.vmi.lt/evmi/4789
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė mokesčių tikslais bus laikoma trečiąja (ne Europos Sąjungos) valstybe, su kuria sudaryta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos.