Tax news

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių komentaro naujos redakcijos

VMI prie FM[1], vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo[2] nuostatas ir siekdama suvienodinti GPMĮ[3] taikymo tvarką, parengė GPMĮ 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių naujos redakcijos komentarą (apibendrintą paaiškinimą). Komentaro nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2022-07-10 raštas Nr. (14.41Mr)-5K-2210146)-6K-2204310).

 

Pridedama. GPMĮ 20 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 dalių komentaras, 18 lapų.

 

 

 

Teisės departamento vyr. patarėja                                                                                                                              Alina Gaudutytė

 

[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[2] 2022 m. gegužės 17 d. įstatymas Nr. XIV-1098.

[3] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.