Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. VA-97 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau — Pakeitimas).

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklėse nėra numatyta finansų rinkos dalyviams bei finansų įstaigoms prievolės pateikti informaciją taisyklių nustatyta tvarka, kai finansų įstaigos ar finansų rinkos dalyviai nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojami anksčiau numatyto duomenų VMI prie FM pateikimo termino, Pakeitimu įtvirtinama aiški nuostata, kad finansų rinkos dalyviai ar finansų įstaigos privalo pateikti informaciją anksčiau nustatyto termino, kai finansų rinkos dalyviai ar finansų įstaigos nutraukia veiklą, bankrutuoja, likviduojami anksčiau nei sueina duomenų pateikimo terminas.

Taip pat Pakeitime atliekamos ir kitos aktualios nuostatų korekcijos.

Detaliau su Pakeitimu galite susipažinti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/645a9a7169b111ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=4t02bucnb

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-12-31 rašte Nr. (32.44-31-3) R-5895

 

 Informaciją parengė
Teisės departamentas