Tax news

Informacinis pranešimas dėl nuolatinių Ukrainos gyventojų teikiamų nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų mokesčio deklaracijos formų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į tai, kad dėl Ukrainoje susiklosčiusios situacijos nuolatiniai Ukrainos gyventojai neturi galimybės iš savo mokesčių administratoriaus gauti reikiamų dokumentų, Ukrainos rezidentams numato išimtis.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-03-07 rašte Nr. (18.18-31-1Mr) R-1086.

 

 

 Informaciją parengė

 Teisės departamentas