Aktualūs klausimai dėl savarankiškos veiklos ukrainiečiams

1. Ar Ukrainos piliečiai (pabėgėliai), kurie vykdys veiklą Lietuvoje su verslo liudijimu arba pagal individualios veiklos pažymą, bus laikomi PVM tikslais Lietuvos ar užsienio apmokestinamaisiais asmenimis?

Vadovaujantis PVMĮ 2 straipsnio 19 dalyje pateikta nuolatinės gyvenamosios vietos sąvoka, t. y. tai, kad fizinio asmens nuolatine gyvenamąja vieta laikoma – ta valstybė, kurioje fizinis asmuo nuolat gyvena, o jeigu tokios vietos nėra, – ta valstybė, kur yra jo asmeninių, socialinių ir ekonominių interesų vieta, Ukrainos piliečiai, kurie dėl karo yra už valstybės, kurios piliečiai jie yra, ribų ir dėl tokios situacijos negali į ją grįžti bei turintys pabėgėlio statusą Lietuvoje, PVM tikslais, dėl vykdomos ekonominės veiklos laikomi Lietuvos apmokestinamaisiais asmenimis.


2. Ar reikės minėtiems asmenims dėl savo teikiamų paslaugų registruotis Lietuvoje PVM mokėtojais nuo pirmo euro? Jeigu jie turės registruotis Lietuvos PVM mokėtojais, ar jiems reikės fiskalinio agento?

Aukščiau nurodytiems asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje atsiras tuo atveju, jeigu tokio asmens bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą Lietuvoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) viršys 45 000 eurų. Taip pat, jeigu bus viršyta PVMĮ 71(1) straipsnyje nustatyta 14 000 eurų riba dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės.


3. Ar turės prisiskaičiuoti PVM nuo Bolt ar Wolt komisinio atlygio kaip užsienio apmokestinamieji asmenys savo šalyje ar Lietuvoje?

Šie asmenys, įsigiję paslaugas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, PVM turės apskaičiuoti Lietuvoje.


4. Ukrainos gyventojas, kuris vykdė Ukrainoje registruotą individualią veiklą ir ten mokėjo mokesčius, prasidėjus karui atvyko į Lietuvą ir toliau vykdo individualią veiklą Lietuvoje pagal Ukrainoje iki atvykimo į Lietuvą su klientais sudarytus sandorius (t. y. Lietuvoje nesudaro jokių naujų sutarčių). Ar toks gyventojas privalo registruoti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje ir mokėti gyventojų pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų bei deklaruoti šios rūšies pajamas?

Ukrainoje registruotą individualią veiklą vykdęs ir ten mokėjęs mokesčius Ukrainos gyventojas, dėl karo situacijos Ukrainoje atvykęs į Lietuvą ir tęsiantis individualią veiklą Lietuvoje pagal iki atvykimo į Lietuvą Ukrainoje su klientais sudarytus sandorius (t. y. Lietuvoje nesudarantis jokių naujų sutarčių), tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio nuostatomis, nelaikytinas vykdančiu individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, kadangi tokia jo veikla nėra nuolatinė, nes veikla nesudaro užbaigto komercinių operacijų ciklo (nustatyto LR finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 301 “Dėl Nenuolatinio Lietuvos gyventojo veiklos nuolatinumo apibrėžimo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo atstovo (agento) statuso priklausomumo ar nepriklausomumo kriterijų patvirtinimo“). Todėl tokią individualią veiklą Lietuvoje vykdantis Ukrainos gyventojas neprivalo registruoti individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje bei nuo individualios veiklos pajamų mokėti gyventojų pajamų mokesčio Lietuvoje bei pateikti deklaraciją.