karjeros skelbimai2

Informuojame, kad kandidatuodami į darbo skelbime nurodytas pareigas ir pateikdami Valstybinei mokesčių inspekcijai savo asmens duomenis, sutinkate, kad jie būtų tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Daugiau informacijos: PRIVATUMO PRANEŠIMAS (apie duomenų tvarkymą asmenų atrankos į laisvas pareigas organizavimo ir administravimo tikslu)

Studentų praktika

Studentų praktikos vietos valstybės institucijose ir įstaigose skelbiamos
Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje

Darbas viešajame sektoriuje

Darbo viešajame sektoriuje vietos skelbiamos
Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje