Mission, vision and values

Misija

Dėmesingas, efektyvus ir tikslus mokesčių administravimas visuomenei ir valstybei.

Vizija

Moderni veiklių, drąsių ir kūrybingų žmonių organizacija, sąžiningų mokesčių mokėtojų partnerė.

Vertybės

Skaidrumas laiku dalinamės visa teisinga, reikiama ir suprantama informacija.

Informuotumas — priimame sprendimus, turėdami visą reikiamą informaciją, ir esame asmeniškai atsakingi už tai, ką nusprendžiame.

Atskaitomybė esame atskaitingi vienas kitam, nepaisant galios ir pozicijos. Nuolat tikrinamės, ką galime padaryti geriau.

Atjauta neskubame pasmerkti kito žmogaus, nedarome skubotų vertinimų. Išsakome kritiką, norėdami padėti, o ne laukiame nepageidaujamo elgesio pasekmių.

Įsipareigojimų vykdymas — į sprendimų priėmimą įtraukiame visus susijusius asmenis, atsižvelgiame į visų interesus ir įsipareigojame laikytis susitarimų.

Nuoširdus domėjimasis — tobulėjame ir mokomės, įsiklausydami į kitų žmonių nuomonę, diskutuojame atvirai.