Registracijos numeris KM1773

Ši informacija skelbiama:
Individualios veiklos registravimas, nutraukimas

Prašymas

Komentaras (instrukcija)

Fizinio asmens prašymas pakeisti arba papildyti registrinius duomenis mokesčių mokėtojų registre

Mano VMI paskyroje vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Verslo liudijimai / Individuali veikla / kontaktiniai duomenys ir kiti registriniai duomenys -> Individualios veiklos registravimas / nutraukimas, mokesčių mokėtojo kontaktinių duomenų tvarkymas -> Mokesčių mokėtojų kontaktinių duomenų tvarkymas -> Fizinio asmens prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą (forma REG812).

Jei REG812 forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą ar šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą. Jei toks dokumentas jau yra užsakytas, dar vieno tokio pat prašymo surašyti negalėsite. Naujai kuriamo ar tęsiamo pildyti mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena yra Ruošiamas.

Jeigu reikia įvesti naujus ar pakeisti esamus duomenis, kiekviename atsivėrusiame duomenų įrašymo lange, pasirinkite veiksmą su ženklu /, užpildykite prašomą informaciją ir spauskite Saugoti. Kai reikia pereiti į kitą informacijos užpildymo langą, spauskite Toliau.

Lange Mokesčių mokėtojo tipai turi būti nurodytas nors vienas mokėtojo tipas. Tačiau tuo pačiu metu gali būti nurodytas tik vienas mokėtojo tipas, išskyrus tą atvejį, kai nurodomi tipai yra Kiti gyventojai, vykdantys individualią veiklą ir Gyventojas, vykdantis individualią veiklą, susijusią su laisvųjų profesijų veikla.

Vykdomos veiklos nurodymo lange, jei pasirinkote veiklos reikšmę, kuria fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą, užsiimti negali arba jiems draudžiama savarankiškai vykdyti tokią veiklą, neįregistravus juridinio asmens, sistema perspės po to, kai paspausite Toliau.

Apskaitą tvarkantis asmuo gali būti tiek fizinis, tiek ir juridinis asmuo. Asmens atstovas gali būti tik fizinis asmuo.

Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas ir jis buvo pažymėtas, kad galės būti naudojamas kelis kartus, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują, dar sistemoje nesantį dokumentą, spauskite Įkelti.

Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis.

Papildomi dokumentai:

Advokatams

Liudijimo, kad asmuo yra advokatas, kopija

Advokato padėjėjams

Asmens įtraukimą į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą patvirtinantys dokumentai

Antstoliams

Teisingumo ministerijos išduotas liudijimas, patvirtinantis, kad asmuo yra antstolis

Notarams

Teisingumo ministerijos išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, kad asmuo yra notaras

Ne ES valstybės asmuo, pageidaujantis vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje

Leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, išduotas pagal Įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties

Užsieniečiui, kuris nėra ES gyventojas, norinčiam vykdyti individualią veiklą

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje

Užsienio fizinio asmens prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą (įregistruoti individualią veiklą)

Mano VMI paskyroje vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Verslo liudijimai / Individuali veikla / kontaktiniai duomenys ir kiti registriniai duomenys -> Individualios veiklos registravimas / nutraukimas, mokesčių mokėtojo kontaktinių duomenų tvarkymas -> Užsienio asmenų įregistravimas į mokesčių mokėtojų registrą (REG812) / įregistravimas  PVM mokėtoju.

Jei REG812 forma jau buvo pradėta pildyti, sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą ar šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

Jei jau yra toks dokumentas užsakytas, bet dar nėra iki galo įvykdytas, dar vieno tokio pat prašymo pateikti negalėsite.

Pasirinkite prašymo tipą, kiekviename atsivėrusiame lange užpildykite prašomą informaciją ir spauskite Saugoti. Kai reikia pereiti į kitą informacijos užpildymo langą, spauskite Toliau.

 

Jei sistemoje jau yra įkeltas toks dokumentas ir jis buvo pažymėtas, kad galės būti naudojamas kelis kartus, spauskite Pridėti anksčiau įkeltą dokumentą ir atsivėrusiame lange pasirinkite reikiamą dokumentą. Jei reikia pridėti naują dar sistemoje nesantį dokumentą, spauskite Įkelti.

Atsiveria naujo papildomo dokumento įkėlimo langelis.

Trečiųjų šalių pilietis, pageidaujantis vykdyti individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, privalo pateikti leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, išduotą pagal Įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties. ES piliečiams ir Europos ekonominės erdvės piliečiams papildomų dokumentų teikti nereikia.

Prašymas išregistruoti individualią veiklą

Mano VMI paskyroje vertikaliajame meniu pasirinkite: Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Verslo liudijimai / Individuali veikla / kontaktiniai duomenys ir kiti registriniai duomenys -> Individualios veiklos registravimas / nutraukimas, mokesčių mokėtojo kontaktinių duomenų tvarkymas -> Individualios veiklos registravimas / nutraukimas. Užpildykite reikalaujamus duomenis ir spauskite Toliau.  Atsivėrusiame lange įrašyti / pasirinkti datą, iki kada galioja duomenys ir spausti  Saugoti.

Pastaba:

Jei planuojate duomenų pildymą pabaigti vėliau, spauskite Išsaugoti vėlesniam tvirtinimui. Sistema išsaugo dokumentą. Veiksmus galėsite pratęsti vėliau. Mokesčio mokėtojo teikiamo dokumento būsena lieka – Ruošiamas. Jei dokumentą reikia pašalinti, spauskite Šalinti. Sistema paprašo patvirtinti pasirinkimą, kurį patvirtinus, teikiamą dokumentą pašalina.

Jei dokumentą reikia patvirtinti, spauskite Patvirtinti.

Jei duomenys sėkmingai užregistruoti, Mano VMI atstovas gauna el. laišką, informuojantį apie sėkmingai užregistruotus duomenis.

Jei duomenų pateikimas nesėkmingas, Mano VMI atstovas gauna el. laišką, informuojantį apie nesėkmingą dokumento registravimą.

Gautas atsakymo dokumentas skelbiamas Mano VMI -> Dokumentai -> Gauti ir apie tai informuojama.

Atliekant šiuos veiksmus, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį - interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti ir pateikti prašymą.

Teises aktai