Informacija gyventojams, vykdantiems individualią veiklą

Atleidimas nuo delspinigių   


Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą sudarytą Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų (sąrašą peržiūrėti galite čia) bei gyventojai, nevykdantys jokios individualios veiklos, kuriems  nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. atsiranda mokėtinų mokesčių (išskyrus administracinių baudų ir vykdomųjų dokumentų prievolių), automatiškai, be prašymo iki rugpjūčio 31 d. ir dar du mėnesius:

  • atleidžiami nuo delspinigių, 
  • nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai

Nuo COVID-19 nukentėjusių individualių veiklų sąrašus, sudarytus pagal Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintų nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą, galite parsisiųsti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Individualių veiklų su pažyma sąrašas čia (naujas sąrašas).

Veiklų įsigijus verslo liudijimą sąrašas čia (naujas sąrašas).

Gyventojų vykdančių individualią veiklą,  kuri yra įtraukta į ribojamų ar netiesiogiai ribojamų veiklų sąrašą ir atitinkančių Aprašo kriterijus, automatinis įtraukimas į nukentėjusių nuo pandemijos vykdomas iki balandžio 30 d. Daugiau į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą automatiškai gyventojai įtraukiami nebus, realius finansinius sunkumus dėl COVID-19 patyrę gyventojai galės būti įtraukiami pagal pateiktą prašymą.

Gyventojai, kurių vykdoma veikla nėra įtraukta į apribotų EVRK veiklų sąrašą, tačiau dėl COVID-19 taip pat patyrė finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo jau gali kreiptis į mokesčių administratorių. Standartizuotą prašymo formą gyventojai gali teikti per Mano VMI (Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Kitos paslaugos > Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas, pasirenkant pildymo būdą „Pildyti dokumentą portale“). Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės, patenkinus prašymą, gyventojui bus taikomos nuo sausio 1 d.

Į sąrašą pagal prašymą gali būti įtraukiami tie gyventojai, kurie patiria realių finansinių sunkumų dėl COVID-19. VMI, spręsdama klausimą dėl gyventojo įtraukimo į sąrašą pagal prašymą, gali paprašyti pateikti papildomą informaciją bei dokumentus, kurie pagrįstų realius finansinius sunkumus dėl COVID-19.

VMI nuolat atlieka sąraše esančių gyventojų finansinių rodiklių vertinimą. Nustačius, kad gyventojas nebeturi realių finansinių sunkumų dėl COVID-19, jis apie VMI vertinimo rezultatus yra informuojamas asmeniškai ir po 20 darbo dienų iš sąrašo išbraukiamas. Per 5 darbo dienas nuo informavimo, gyventojas gali pateikti prašymą ir sudaryti mokestinės paskolos sutartį be palūkanų.

Sąrašų sudarymo kriterijai ir administravimo tvarka yra patvirtintos 2021 m. sausio 29 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-6.

Savarankišką veiklą vykdantys gyventojai, kurių veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą (sąrašą galite peržiūrėti čia), gali kreiptis į Užimtumo Tarnybą dėl 260 eurų išmokos savarankiškai dirbantiems. Daugiau informacijos čia.

Mokestinės paskolos sutartis  


Gyventojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės buvo pratęstos, mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) be palūkanų gali sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. rugpjūčio 31 d. Gyventojai, kurių vykdoma veikla į 2020 m. sudarytą sąrašą įtraukta nebuvo, MPS be palūkanų sudaryti gali mokesčių skoloms, kurios susidarė nuo š. m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Tiek vienu, tiek kitu atveju  MPS įmokas galima išdėstyti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Norėdami sudaryti MPS be palūkanų, į naują sąrašą įtraukti individualią veiklą vykdantys gyventojai ir gyventojai nevykdantys jokios veiklos prašymą VMI turės pateikti iki rugpjūčio 31 d., kadangi MPS turi būti sudaryti iki gruodžio 31 d.

Sudaryti tokiai sutarčiai jokių papildomų dokumentų VMI pateikti nereikia, užtenka prašymo, kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus. Į atnaujintą sąrašą įtrauktiems asmenims prašymą galima pateikti iki rugpjūčio 31 d., prisijungus prie Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas.

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos laikotarpio skolai išdėstyti ir sumokėti neužtenka, galima paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. termino mokestinės paskolos sutarties sudarymui yra taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turi pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Gyventojai taip pat gali paprašyti pirmąją mokestinės paskolos įmoką nukelti vieneriems metams.

Kai gyventojo vykdoma veikla pavasario karantino metu buvo įtraukta į nukentėjusių veiklų sąrašą bet dabar nėra 


Individualią veikla vykdantys gyventojai kurių veikla buvo apribota primojo karantino metu, tačiau dabar nėra įtraukta į nukentėjusių nuo pandemijos veiklų sąrašą, sumokėti mokesčių nepriemoką susidariusią iki gruodžio 31 d. arba kreiptis dėl mokestinės paskolos be palūkanų sudarymo gali iki vasario 28 d.

Veiklų, kurios buvo apribotos pirmojo karantino metu sąrašai:

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių individualių veiklų su pažyma sąrašą galite parsisiųsti paspaudę čia.

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrusių vykdomų įsigijus verslo liudijimą sąrašą galite parsisiųsti paspaudę čia.

Jei gyventojo vykdoma veikla nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, tačiau  vykdantis veiklą taip pat patyrė finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių gali kreiptis į mokesčių administratorių. Mokesčių administratorius parengtą standartizuotą prašymo formą gyventojas turi pateikti per Mano VMI (Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Kitos paslaugos > Prašymo įtraukti į sąrašą patyrus finansinių sunkumų dėl COVID-19 pildymas). Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės patenkinus prašymą bus taikomos nuo sausio 1 d.

Vykdantys individualią veiklą su verslo liudijimu  


Jei gyventojas vykdė veiklą įsigijęs verslo liudijimą, o ji karantino metu buvo ribojama, tai nutraukus verslo liudijimą, pajamų mokesčio permoką galima susigrąžinti arba ji galės būti įskaitoma kitam verslo liudijimui,  atnaujinus veiklą.