DUK dėl pagalbos vykdantiems individualią veiklą

Atnaujinta 2021-09-09

 

Gyventojai, kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl Covid-19, prašymus dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymo galėjo pateikti iki š. m. rugpjūčio 31 d.

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. tokie prašymai jau nepriimami. Gyventojai, per nurodytą terminą nespėję pateikti tokio prašymo, mokesčius turi sumokėti iki š. m. spalio 31 d., o nesant galimybių, gali kreiptis dėl MPS įprasta tvarka.

Delspinigiai nebus skaičiuojami iki š. m. spalio 31 d.

Prašymą dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo buvo galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Naujai susidariusius mokesčius, atsirasiančius nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., gyventojai turi mokėti Įstatymų nustatyta tvarka, jiems pagalbos priemonės netaikomos.

 

 

(N)Ar pakeitus sudarytos mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sąlygas reikės mokėti palūkanas?

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pakeitus sudarytos MPS be palūkanų sąlygas (pavyzdžiui, pakeitus mokėjimo grafiką, įmokų sumas), taikomos 0 proc. palūkanos, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.


Pateikiau metinę gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaraciją už 2020 m., kurioje deklaravau mokėtiną GPM sumą. Ar taikomos pagalbos priemonės – atleidimas nuo delspinigių, išieškojimo nevykdymas, palūkanų netaikymas mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo atveju?

 

Pagalbos priemonės (atleidimas nuo delspinigių, išieškojimo nevykdymas) laiku nesumokėjus GPM taikomos iki š. m. spalio 31 d.

Prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymo GPM nepriemokai už 2020 m. buvo galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Pagalbos priemonių taikymas, įskaitant ir palūkanų netaikymą MPS sudarymo atveju, galioja gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri buvo įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, ir gyventojams, nevykdantiems jokios veiklos.

Individualių veiklų su pažyma sąrašą patikrinti galite čia.

Veiklų įsigijus verslo liudijimą sąrašą patikrinti galite čia.


Ar būtina nutraukti vykdomą individualią veiklą (pagal pažymą), jeigu ji karantino metu buvo apribota?

 

Jei gyventojas vykdė veiklą su pažyma, o ji karantino metu ribojama, veiklą nutraukti nėra būtina. Kadangi pajamų mokestis nuo gautų individualios veiklos pajamų mokamas metams pasibaigus, nutraukus individualią veiklą su pažyma pajamų mokesčio permoka nesusidaro.

Nusprendus nevykdyti individualios veiklos ir karantinui pasibaigus arba pageidaujant veiklą nutraukti dėl kitų priežasčių, prašymą dėl veiklos nutraukimo turite pateikti per Mano VMI. Sistemoje reikia pasirinkti „Individualios veiklos registravimas / nutraukimas", tuomet prie veiklos, kurią norite nutraukti, ir mokesčių mokėtojo tipo „Gyventojai, vykdantys individualią veiklą", nurodykite datą, nuo kurios pageidaujate nutraukti veiklą, ir paspauskite „X".

Jei elektroninės bankininkystės, VMI prisijungimo priemonių ar mobilaus parašo prisijungimui prie Mano VMI neturite, dėl individualios veiklos nutraukimo galite paskambinti klientų aptarnavimo padalinių telefonu +370 5 2191 777.


Ar Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savarankiškai dirbantiems asmenims paskirtos išmokos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu?


Ne, neapmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Užimtumo tarnybos paskirtos savarankiškai dirbantiems asmenims išmokos laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis, individualią veiklą vykdančių gyventojų – ne individualios veiklos neapmokestinamosiomis pajamomis.

Mano individuali veikla buvo įtraukta į VMI sudarytą individualių veiklų (pagal pažymą arba verslo liudijimą), apribotų pirmojo ir / ar antrojo karantino metu, sąrašą – kokios taikomos mokestinės pagalbos priemonės?

 

• Gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri buvo įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, ir kuriems nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. susidarė mokestinė nepriemoka, automatiškai, be atskiro prašymo iki 2021 m. spalio 31 d. taikomos šios pagalbos priemonės:

neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;

taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų buvo galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

• Gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01(t. y. yra abiejuose sąrašuose), ir kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. susidarė mokestinė nepriemoka, automatiškai, be atskiro prašymo iki 2021 m. spalio 31 d. taikomos šios pagalbos priemonės:

neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;

taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų buvo galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.


Kur galiu pasitikrinti, ar mano vykdoma individuali veikla (pagal pažymą ar verslo liudijimą) nuo 2021 m. sausio 1 d. įtraukta į apribotų veiklų dėl Covid-19 sąrašą?

 

Ar Jūsų vykdoma individuali veikla įtraukta į nuo Covid-19 nukentėjusių individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 (pagal Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtintų nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą),galite patikrinti paspaudę žemiau esančias nuorodas:

Individualių veiklų su pažyma sąrašas čia.

Veiklų įsigijus verslo liudijimą sąrašas čia.


Ar gyventojams, nevykdantiems jokios individualios veiklos, taikomos mokestinės pagalbos priemonės (atleidimas nuo delspinigių, turimų mokestinių nepriemokų išieškojimo nevykdymas, palūkanų netaikymas MPS sudarymo atveju)?

 

Taip, gyventojams nevykdantiems jokios individualios veiklos taip pat taikomos pagalbos priemonės. Jeigu nuo 2020 kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. susidarė mokestinė nepriemoka, tai tokiai nepriemokai taikomos šios pagalbos priemonės:

neinicijuojamas mokesčių išieškojimas;

taikomas atleidimas nuo delspinigių.

Gyventojams, nevykdantiems jokios veiklos, aukščiau nurodytų pagalbos priemonių taikymo terminas yra iki 2021 m. spalio 31 d.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų buvo galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.


Koks buvo standartizuotos formos prašymo dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, kurie patyrė finansinių sunkumų dėl Covid-19, pateikimo terminas?

 

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri nebuvo įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, tačiau patiriantys finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo (atleidimo nuo delspinigių, turimų mokestinių nepriemokų išieškojimo nevykdymo, palūkanų netaikymo MPS sudarymo atveju) galėjoi kreiptis į mokesčių administratorių pateikdami standartizuotos formos prašymą dėl įtraukimo į nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. tokie prašymai jau nepriimami.


Kiek laiko nagrinėjamas iki š. m. rugpjūčio 31 d. pateiktas prašymas dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo patyrus finansinių sunkumų dėl Covid-19?

 

Pateiktas standartizuotos formos prašymas dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo (netaikomos palūkanos MPS sudarymo atveju, nevykdomas išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių) – nagrinėjamas iki 20 darbo dienų.

Nagrinėjant prašymą mokesčių administratorius gali paprašyti pateikti papildomą informaciją / duomenis, kurie pagrindžia prašyme pateiktą informaciją ir patirtus finansinius sunkumus dėl viruso Covid-19 paplitimo. Tokiu atveju, prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po dokumentų gavimo dienos.

Prašymą dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo buvo galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. tokie prašymai jau nepriimami.


Ar prašymo dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo, pateikto iki š. m. rugpjūčio 31 d., nagrinėjimo metu yra taikomos mokestinės pagalbos priemonės - mokestinių nepriemokų išieškojimo veiksmų stabdymas, atleidimas nuo delspinigių? Ar reikia sumokėti suėjusio ar artėjančio mokėjimo termino mokestinę prievolę?

 

Kai pateikiamas standartizuotos formos prašymas dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo (palūkanų netaikymo MPS sudarymo atveju, išieškojimo nevykdymo, atleidimo nuo delspinigių), mokestinės nepriemokos, susidariusios nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., prašymo nagrinėjimo metu neišieškomos, tačiau delspinigiai skaičiuojami. Taip pat prašymo pateikimas neatleidžia nuo pareigos laiku sumokėti mokestinę prievolę.

Teigiamo sprendimo taikyti mokestines pagalbos priemones gyventojams, vykdantiems individualią veiklą (pagal pažymą ar su verslo liudijimu), kurie patyrė finansinių sunkumų dėl Covid-19, atveju , delspinigiai būtų perskaičiuojami ir anuliuojami, tačiau neigiamo sprendimo atveju, delspinigiai už laiku nesumokėtą mokestinę prievolę būtų skaičiuojami už visą laikotarpį nuo prievolės atsiradimo dienos iki kol mokestis bus sumokėtas.

Standartizuotos formos prašymas dėl mokestinių pagalbos priemonių (netaikomos palūkanos MPS sudarymo atveju, nevykdomas išieškojimas, taikomas atleidimas nuo delspinigių) – nagrinėjamas iki 20 darbo dienų.

Prašymą dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo buvo galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. tokie prašymai jau nepriimami.


Iki kada buvo galima pateikti prašymą norint sudaryti mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų mokesčių atidėjimui ir / ar išdėstymui?

 

• Gyventojai, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri buvo įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų (pagal pažymą ar verslo liudijimą) sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galėjo iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).

• Gyventojai, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01 (t. y. apribota veikla yra abiejuose sąrašuose), kreiptis dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., galėjo iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai).


Kokius dokumentus reikėjo pateikti kartu su prašymu dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymo?

 

• Gyventojams, vykdantiems apribotą veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, teikiant prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties be palūkanų sudarymo (dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikėjo tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą prašė išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidavo) ne ilgiau kaip iki 2021 m. spalio 31 d.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus, atskirais atvejais gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

• Gyventojams, vykdantiems apribotą veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu, (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, teikiant prašymą dėl mokestinės paskolos sutarties be palūkanų sudarymo (dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.), papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikėjo tuo atveju, kai susidariusių nepriemokų mokėjimą prašė išdėstyti ne ilgiau, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d., o pirmosios įmokos mokėjimą atidėti (jeigu pageidavo) ne ilgiau kaip iki 2021 m. spalio 31 d.

VMI, surinkusi ir įvertinusi turimą informaciją, pagal nusimatytus vertinimo kriterijus, atskirais atvejais gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimo priėmimui.

Jei buvo teikiamas prašymas mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymui ne ilgesniam, kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui ir pirmosios įmokos mokėjimo atidėjimo (jeigu pageidavo) ilgesniam nei iki 2021 m. spalio 31 d. laikotarpiui, o nepriemokų suma yra lygi arba didesnė nei 100 tūkst. Eur, arba sudaryti MPS ilgesniam, nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. terminui, prie prašymo reikėjo pridėti papildomus dokumentus: finansinę būklę pagrindžiančius dokumentus, prašymo išdėstyti mokėjimus atitinkamam laikotarpiui pagrindimą ir tai patvirtinančius dokumentus bei kitus prašymo nagrinėjimui reikalingus dokumentus.


Kiek laiko nagrinėjamas iki š. m. rugpjūčio 31 d. pateiktas prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymo?

 

Prašymas dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo nagrinėjimas iki 30 kalendorinių dienų.

Prašymą dėl MPS sudarymo be palūkanų buvo galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.


Koks yra maksimalus mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo be palūkanų terminas, jeigu prašymas buvo pateiktas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.?

 

• Gyventojams, vykdantiems apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri buvo įtraukta tik į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, maksimalus nepriemokų (susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.) išdėstymo (mokestinės paskolos be palūkanų sudarymo) terminas - ne ilgesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d.

Tačiau, jeigu mokestinės paskolos sutartis sudaroma ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. terminui (bet ne ilgesniam nei 5 metai), tokiu atveju nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos įprastos palūkanos, o teikiant prašymą turėjo būti pridedami papildomi dokumentai.

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašė sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:

• išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.

• išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomosįprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. teikiant prašymą sudaryti naują MPS, taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.

• Gyventojams, vykdantys apribotą individualią veiklą (pagal pažymą ar verslo liudijimą), kuri į apribotų individualių veiklų sąrašą buvo įtraukta pirmojo karantino metu (2020 m. pavasarį) ir taip pat įtraukta į 2020 m. rudens karantino metu apribotų individualių veiklų sąrašą, sudarytą nuo 2021-01-01, maksimalus nepriemokų (susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.) išdėstymo terminas - ne ilgesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d.

Tačiau, jeigu mokestinės paskolos sutartis sudaroma ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. terminui (bet ne ilgesniam nei 5 metai), tokiu atveju nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomos įprastos palūkanos, o teikiant prašymą turėjo būti pridedami papildomi dokumentai.

Pavyzdžiui, mokesčių mokėtojas prašė sudaryti mokestinės paskolos sutartį dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., išdėstymo iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tokiu atveju:

• išdėstymo laikotarpiui iki 2022 m. gruodžio 31 d. būtų taikomos 0 proc. palūkanos.

• išdėstymo laikotarpiui nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2024 m. lapkričio 30 d. būtų taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. teikiant prašymą sudaryti naują MPS, taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos ir sudarius MPS turės būti mokamos palūkanos.


Kas bus, jeigu laiku nesumokėsiu įmokų pagal mokestinės paskolos sutartyje nurodytą grafiką?

 

Kai nevykdomos mokestinės paskolos sutartyje (MPS) nurodytos sąlygos, mokesčių administratorius turi teisę nutraukti sudarytą mokestinės paskolos sutartį prieš tai išsiuntęs įspėjimą apie ketinimą nutraukti MPS.


Kaip pasirašyti mokestinės paskolos sutartį (MPS) per Mano VMI?

 

Išnagrinėjus prašymą sudaryti MPS, kuris pateiktas per Mano VMI, priimamas mokesčių administratoriaus sprendimas su kuriuo per 10 darbo dienų (jeigu nėra papildomų sąlygų, pavyzdžiui, sumokėti antstoliui vykdomąsias bylos išlaidas) reikia susipažinti prisijungus prie ManoVMI sistemos. Susipažinus su sprendimu, suformuojama MPS, kuri įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius.

Veiksmų seka, kaip reikia pasirašyti MPS per Mano VMI:

• prisijungus prie Mano VMI sistemos, pagrindiniame lange, skiltyje „Atliktini veiksmai“ reikia paspausti aktyvią nuorodą „VMI FR0284 Mokestinės paskolos sutartis“ ir susipažinti su sprendimu išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, paspaudžiant aktyvią sprendimo išdėstyti nuorodą ir peržiūrint dokumento turinį.

• susipažinus su sprendimu bus suformuota MPS, kurią turėsite pasirašyti. Pagrindiniame Mano VMI lange atsiradus atliktinam veiksmui „Pasirašyti mokestinės paskolos sutartį“, reikia paspausti šią nuorodą ir paspausti mygtuką „Pasirašyti sutartį be el. parašo“.

• atlikus aukščiau minėtus veiksmus MPS bus užregistruota ir pradės galioti MPS sutartyje nustatytos sąlygos.

Sudarytų MPS sąrašą galima rasti Mano VMI sistemoje (skiltyje Mokesčių mokėtojo kortelė > Kiti duomenys > Mokestinės paskolos sutartys).


Kur galiu kreiptis kilus papildomiems klausimams dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo?

 

Konsultacijos dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo bei kitų pagalbos priemonių taikymo teikiamos mokesčių informacijos centro telefonu 1882, pasirinkus temą „Mokesčių išdėstymas arba atidėjimas" (spausti 5).