Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijau naują transporto priemonę

Asmuo iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijęs (įskaitant gautą neatlygintinai, pvz., laimėtą loterijoje, dovanotą, kt.) ir į Lietuvos Respublikos teritoriją atgabenęs naują transporto priemonę, turi prievolę nuo transporto priemonės įsigijimo vertės (neįskaitant užsienio šalies PVM) apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM Lietuvoje.

Nauja transporto priemone laikoma:

Motorinė kelių ar kita sausumos transporto priemonė (lengvieji automobiliai, krovininiai automobiliai, kit.)1

Laivas2

Orlaivis3

 1. Nuvažiavusi ne daugiau kaip 6 000 kilometrų, arba
 2. Patiekta (parduota) praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios4
 1. Plaukiojęs ne daugiau kaip 100 valandų, arba
 2. Patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios4
 1. Skridęs ne daugiau kaip 40 valandų, arba
 2. Patiektas praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesiams nuo eksploatavimo pradžios4

 

Lietuvos Respublikoje PVM mokėtoju neįregistruoti asmenys (fiziniai ir juridiniai), įsigiję naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės PVM mokesčio sumokėjimo prievolę atlieka:

Juridiniai asmenys

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujos transporto priemonės atgabenimo į Lietuvą, elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS) turi pateikti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens PVM mokesčio apyskaitą (forma FR06085) ir joje (FR0608 formos 16 laukelyje) deklaruoti nuo transporto priemonės įsigijimo vertės, taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą, apskaičiuotą pardavimo PVM ir jį sumokėti 1001 įmokos kodu į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą.

 

Fiziniai asmenys

Priklausomai nuo įsigyjamos transporto priemonės rūšies ir jos eksploatacinių duomenų, PVM mokestis apskaičiuojamas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos turimus arba paties fizinio asmens pateiktus transporto priemonės įsigijimo duomenis.

PVM apskaičiavimas Valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyva

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) PVM mokestį apskaičiuoja automatiškai, kai:

 • asmuo iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijęs naują motorinę kelių ar kitą naują sausumos transporto priemonę, užregistruoja ją Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – Registras) ir nuo registruojamos transporto priemonės eksploatavimo pradžios iki jos įsigijimo dienos nėra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;
 • gavus informaciją iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės.

Tokiu atveju, VMI, gavusi informaciją apie naujos kelių transporto priemonės įsigijimą, per 10 darbo dienų paruošia ir asmens Mano VMI paskyroje patalpina pranešimą, kuriame nurodoma: transporto priemonės rūšis, įsigijimo data, apmokestinamoji vertė, nuo kurios apskaičiuojamas PVM, PVM tarifas ir apskaičiuota preliminari mokėtina naujos transporto priemonės įsigijimo PVM suma. Jeigu asmuo nesutinka su VMI apskaičiuota preliminaria mokėtina PVM suma, per 5 darbo dienas, turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę.

Jeigu asmuo sutinka su apskaičiuota preliminaria mokėtina PVM suma (t. y. nepateikia kitokias aplinkybes įrodančių dokumentų ar informacijos), galutinė mokėtina PVM suma apskaičiuojama ir sprendimas dėl apskaičiuotos mokėtinos PVM sumos patalpinamas Mano VMI paskyroje per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie apskaičiuotą preliminarią mokėtiną PVM sumą ir įrodymų pateikimui taikomo termino pabaigos. Kitu atveju, sprendimas apie galutinę mokėtiną sumą asmeniui pateikiamas per 10 darbo dienų nuo įrodymų pateikimo dienos.

Galutiniame sprendime apskaičiuota mokėtina PVM suma turi būti sumokama 1001 įmokos kodu į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo įteikimo.

 

PVM apskaičiavimas pagal fizinio asmens pateiktą pranešimą

Fizinis asmuo įsigijęs naują transporto priemonę, turi prievolę pateikti informaciją apie šį įsigijimą, jeigu:

 1. įsigytas laivas arba orlaivis;
 2. įsigyta motorinė kelių transporto priemonė, kuri:
 1.  nėra registruojama Registre;
 2. atgabenus ją į Lietuvą ir neįregistravus Registre, parduodama fiziniam ar juridiniam asmeniui;
 3. eksploatavimo pradžios praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai ir kuri turi būti registruojama Registre, tačiau rida yra mažesnė nei 6 000 kilometrų.

 

Pranešimas apie įsigytą naują transporto priemonę turi būti pateikiamas ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po transporto priemonės įsigijimo mėnesio, 25 dienos per Mano VMI, pasirinkus:

Paslaugos > PVM mokestis ir registracija > PVM mokestis už kitoje ES valstybėje įsigytą transporto priemonę > Pildyti.

Pranešime reikia nurodyti: ES valstybę narę iš kurios įsigyta transporto priemonė, transporto priemonės rūšį, eksploatavimo pradžią, ridą, įsigijimo datą, įsigijimo kainą.

Kartu su pranešimu turi būti pateikta ir transporto priemonės įsigijimo PVM sąskaita faktūra.

VMI gavusi fizinio asmens pranešimą apie naujos transporto priemonės įsigijimą, per 7 darbo dienas, asmens Mano VMI paskyroje pateikia pranešimą apie preliminarios PVM sumos apskaičiavimą. Jeigu asmuo nesutinka su VMI apskaičiuota preliminaria mokėtina PVM suma, per 5 darbo dienas, turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius kitokią mokestinę prievolę.

Jeigu asmuo sutinka su apskaičiuota preliminaria mokėtina PVM suma (t. y. nepateikia kitokias aplinkybes įrodančių dokumentų ar informacijos), galutinė mokėtina PVM suma apskaičiuojama ir sprendimas dėl apskaičiuotos mokėtinos PVM sumos patalpinamas Mano VMI paskyroje per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie apskaičiuotą preliminarią mokėtiną PVM sumą ir įrodymų pateikimui taikomo termino pabaigos. Kitu atveju, sprendimas apie galutinę mokėtiną sumą asmeniui pateikiamas per 10 darbo dienų nuo įrodymų pateikimo dienos.

Galutiniame sprendime apskaičiuota mokėtina PVM suma turi būti sumokama 1001 įmokos kodu į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo įteikimo.

 

___________________________________________________________________________________

1 Kurios cilindrų darbinis tūris yra didesnis kaip 48 kubiniai centimetrai arba variklio galia didesnė kaip 7,2 kilovato.

2 Ilgesnis kaip 7,5 metrų, išskyrus jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, taip pat žvejybos laivus ir laivus, skirtus paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje.

3 kurio, maksimali kilimo masė yra didesnė kaip 1 550 kilogramų, išskyrus orlaivius, naudojamus keleiviams ir kroviniams vežti ar kitokioms paslaugoms teikti oro transportu už atlygį tarptautiniais maršrutais.

4 Transporto priemonės eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066.

5 Forma FR0608, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29.