Kada deklaracijoje PLN204N pildomi 7 ir 8 laukeliai?

SVARBU: Abu 7 ir 8 laukeliai paliekami tušti, išskyrus šiuos atvejus:

  • jeigu įmonė teikia pereinamojo mokestinio laikotarpio deklaraciją, turi užpildyti 7 laukelį, pasirinkti  kodą 1, o 8 paliekamas tuščias;
  • jeigu įmonė teikia paskutinio mokestinio laikotarpio deklaraciją, turi užpildyti 7 laukelį, parinkti kodą 2, o 8 laukelyje užpildoma veiklos pabaigos data;
  • jeigu įmonė pradeda bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, tai 7 laukelyje turi pasirinkti kodą 3, o 8 laukelyje užpildoma šių procedūrų pradžios data.