Kada gali būti taikomi dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse numatyti mokesčio tarifai?

Kai užsienio vienetas ne per nuolatines buveines Lietuvoje gauna pajamas, kurios apmokestinamos pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio, o pagal Lietuvos su ta užsienio valstybe sudarytą ir taikomą tarptautinę dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (DAIS) nustatytas mažesnis tokių pajamų rūšies apmokestinimo tarifas arba tokios pajamos yra neapmokestinamos, tai, remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 4 straipsniu, taikomos DAIS taisyklės.

DAIS numatytoms lengvatoms taikyti naudojamos formos (FR0021 (DAS-1), FR0021 (DAS -2), FR0023 (DAS-3), FR00254 (DAS-4)), kurių naudojimo taisyklės nustatytos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159.

FR0021 (DAS-1) naudojama tuo atveju, kai Lietuvos ūkio subjektas, išmoka sumas tos užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma DAIS, rezidentui, ir taiko tokioje DAIS numatytas lengvatas (t. y. taiko mažesnį mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoja mokesčio).

FR0021 (DAS-2) naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori susigrąžinti Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas ir neturintis tokio užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį DAS-1 formos, išskaičiavo Lietuvos vidaus mokesčių įstatymuose nustatyta tvarka.

FR0023 (DAS-3) naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori gauti Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriaus patvirtinimą apie jo gautas pajamas ir Lietuvos Respublikoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotus arba sumokėtus mokesčius.

FR00254 (DAS-4) naudojama tuo atveju, kai Lietuvos subjektas, gaunantis ar gavęs pajamas iš tos užsienio valstybės ar toje valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma DAIS, ir norėdamas, kad jam būtų taikomos DAIS nustatytos mokesčių lengvatos, Lietuvos mokesčių administratoriaus prašo patvirtinti, kad jis yra Lietuvos rezidentas DAIS tikslais.

Kokie mokesčio tarifai, numatyti DAIS, yra taikomi dividendams, palūkanoms, honorarams, galite rasti čia.