Kaip Mano VMI galima pakeisti / nurodyti savo kontaktinę informaciją (adresą korespondencijai gauti)?

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) korespondencija mokesčių mokėtojams, siunčiama tik per Mano VMI. Informacija apie Mano VMI atsiųstą pranešimą papildomai siunčiama ir mokesčių mokėtojo Mano VMI sistemoje nurodytu elektroninio pašto adresu (kai mokesčių mokėtojas yra Mano VMI sistemos naudotojas).

Jeigu gyventojas nėra Mano VMI sistemos naudotojas, t. y. niekada nebuvo prisijungęs prie Mano VMI, tokiu atveju, pranešimai papildomai siunčiami ir paštu (per pašto paslaugų teikėjus) mokesčių mokėtojo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu arba adresu korespondencijai gauti (jeigu toks nurodytas Mano VMI sistemoje).

Pageidaujant VMI klasikiniu paštu siunčiamus pranešimus gauti kitu adresu nei Jūsų deklaruota gyvenamoji vieta, prisijungus prie Mano VMI beta galite nurodyti / pakeisti adresą korespondencijai gauti, kuriuo būtų siunčiama korespondencija.

Kaip tai padaryti?

Prisijunkite prie Mano VMI.

Adresą korespondencijai gauti galite pakeisti dviem būdais, kaip pateikta instrukcijoje žemiau:

1 variantas:

  1. Žingsnis

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/691580/A1.jpg/69f15816-62c2-33c9-f531-6a5b09d5633b?t=1631794247503

 

  1. Žingsnis

 

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/691580/A2.jpg/25217371-c8b6-6038-4ca2-7c2d4a07669e?t=1631794248022

  1. 3 ir 4 žingsniai

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/691580/A3.jpg/6ac6ee78-2025-0e2c-3d5a-1c4cb90744e1?t=1631794248495

 

2 variantas:

  1. Žingsnis

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/691580/B1.jpg/4363892a-1c4f-32e7-80b8-9d1744e7bfde?t=1631794248906

  1. Žingsnis

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/691580/B2.jpg/728dbefd-b825-1320-dc29-0bc553cbaffd?t=1631794249235

  1. 3 ir 4 žingsniai:

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/691580/B3.jpg/f395199b-c2c0-9f55-f430-0a219df69495?t=1631794249600