Kaip naikinamas pajamų, gautų užsienio valstybėse, su kuriomis taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, dvigubas apmokestinimas?

  • Jeigu užsienio valstybė pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties (DAIS) nuostatas turėjo teisę apmokestinti Jūsų gautas pajamas ir jas apmokestino pajamų mokesčiu, tai Lietuvoje tos pačios pajamos nėra apmokestinamos dar kartą (t. y. atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo).
    Išimtis yra nustatyta iš minėtų valstybių gautiems dividendams, palūkanoms ir honorarams. Šioms pajamoms dvigubas pajamų apmokestinimas naikinamas taip: iš Lietuvoje apskaičiuotos mokėtinos pajamų mokesčio sumos atimama užsienio valstybėje, su kuria taikoma DAIS, sumokėta pajamų mokesčio suma (bet ne didesnė nei nustatyta 
    DAIS), o skirtumą (jeigu jis apskaičiuojamas) reikia sumokėti Lietuvoje. 

  • Jeigu Jūsų užsienio valstybėje gautos pajamos toje valstybėje nebuvo apmokestintos (arba buvo apmokestintos, bet ne pagal DAIS nuostatas), nuo tokių pajamų turite sumokėti pajamų mokestį Lietuvoje (išskyrus atvejus, kai gautos pajamos Lietuvoje priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms).

  • Jeigu Jūsų užsienio valstybėje gautos pajamos nebuvo apmokestintos toje valstybėje dėl taikomo neapmokestinamojo pajamų dydžio, tokiu atveju laikoma, kad pajamos užsienio valstybėje buvo apmokestintos ir jos atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje bendra tvarka.