Kaip nutraukti atstovavimo teises EDS?

Prisijungę prie EDS galite nutraukti atstovavimo teises kitiems atstovams. Pasirinkę Nustatymai -> Sutartis ir priedai, sutarties priedų sąraše pasirinkite atstovą, kuriam norite pakeisti arba panaikinti teises. Atvėrus sutarties priedo kortelę yra galimybė pakeisti arba nutraukti visas teises.

Norėdami atsisakyti Jums suteiktų atstovavimo teisių, prisijungę prie EDS turite pasirinkti atstovaujamą mokesčių mokėtoją, kurio atstovavimo norima atsisakyti. Pasirinkę Nustatymai -> Atstovavimas, atsivėrusiame lange paspauskite mygtuką Atsisakyti suteiktų teisių.

Nutraukti atstovavimo teises galite ir raštu užpildę sutarties priedą, kurį rasite čia (šiuo atveju − Nutraukimas). Jį galite įteikti tiesiogiai arba atsiųsti paštu į VMI aptarnavimo skyrių. Siunčiant paštu turi būti pridėta notaro patvirtinta sutarties priedą pasirašiusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Informaciją, kaip užsienio valstybės pilietis gali tapti VMI elektroninių sistemų naudotoju / gauti prisijungimo priemones / atstovauti kitą asmenį, rasite čia.