Kaip nutraukti atstovavimo teises i.MAS?

Teisės jungtis prie i.MAS suteikiamos rankiniu (kai teisės suteikiamos prisijungus prie i.MAS) arba automatiniu (kai teisės suteikiamos pagal Mokesčių mokėtojų registre pateiktus duomenis) būdu. Priklausomai nuo to, kokiu būdu buvo gautos teisės, priklausys, kokiu būdu jos gali būti nutraukiamos.

Jeigu teisės buvo suteiktos rankiniu būdu:

  • kitas atstovas (turintis i.MAS rolę „i.MAS atstovų administravimas) gali prisijungti prie i.MAS ir nutraukti Jūsų atstovavimą. Prisijungęs asmuo i.MAS meniu punkte i.MAS atstovai prie Jūsų vardo, pavardės turi paspausti trijų taškelių ženklą „..., tada Nutraukti -> Taip.

  • Jūs, prisijungęs prie atstovaujamo asmens, pagrindiniame i.MAS lange galite pats atsisakyti atstovavimo, paspaudę Nustatymai -> Atstovavimo informacija -> Atsisakyti atstovavimo.

Jeigu teisės buvo suteiktos automatiniu būdu:

  • Juridinis asmuo turi pateikti formą FR0791 (teikia Lietuvos juridinis asmuo) / FR0227 (teikia užsienio juridinis asmuo) ir atnaujinti atstovaujamo asmens (pvz., valdymo organo įgalioto, apskaitą tvarkančio asmens) duomenis Mokesčių mokėtojų registre. Po sėkmingo formos FR0791 / FR0227 duomenų atnaujinimo, bus atnaujinti atstovaujamo asmens duomenys ir i.MAS.

  • Fizinis asmuo turi pateikti REG812 formą. Po sėkmingo formos  REG812 duomenų atnaujinimo, duomenys i.MAS taip pat bus atnaujinti.

Jeigu apskaitą tvarkantis asmuo teises gavo automatiškai, tačiau juridinio asmens neatstovauja, jis gali i.MAS palikti pranešimą apie klaidingą atstovavimą. Prisijungus prie i.MAS: pasirinkti atstovaujamą mokesčių mokėtoją, prie nebeatstovaujamo mokesčių mokėtojo paspausti trijų taškelių ženklą „...-> Pranešti apie klaidingą atstovavimą, atsivėrusioje formoje įvesti datą, nuo kada nebeatstovauja mokesčių mokėtojo ir pasirinkus priežastį spausti Pranešti.